Till innehåll på sidan

Statliga anslag till forskning och utveckling

Statistiken visar bland annat beräknade FoU-medel i statsbudgeten efter utgiftsområde, ändamål och mottagande enheter och beräknade FoU-medel från forskningsstiftelser efter ändamål och mottagande enheter. Undersökningen har genomförts sedan 1970-talet.

Statistiknyheter

Statliga anslag till forskning och utveckling 2019

2019-04-11

Under 2019 beräknas 37 miljarder kronor av statsbudgeten gå till forskning och utveckling (FoU). Det motsvarar 3,6 procent av de totala anslagen i statsbudgeten och 0,75 procent av BNP. Prognosen visar att de statliga anslagen till FoU ökar med 805 miljoner kronor jämfört med prognosen för 2018, i löpande priser. Prognosen baseras på höstbudgeten för 2019.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Statliga anslag till forskning och utveckling 2016 SM 2016-04-14
Statliga anslag till forskning och utveckling 2015 SM 2015-04-14
Statliga anslag till forskning och utveckling 2014 SM 2014-04-09
Statliga anslag till forskning och utveckling 2013 SM 2013-04-03
Statliga anslag till forskning och utveckling 2012 SM 2012-06-05
Statliga anslag till forskning och utveckling 2011 SM 2011-03-29
Statliga anslag till forskning och utveckling 2010 SM 2010-03-24
Statliga anslag till forskning och utveckling 2009 SM 2009-04-28
Statliga anslag till forskning och utveckling 2008 SM 2008-03-31
Statliga anslag till forskning och utveckling 2007 SM 2007-04-20
Statliga anslag till forskning och utveckling 2006 SM 2006-04-21
Statliga anslag till forskning och utveckling 2005 SM 2005-04-07
Statliga anslag till forskning och utveckling 2004 SM 2004-06-08
Statliga anslag till forskning och utveckling 2003 SM 2003-02-19
Statliga anslag till forskning och utveckling 2002 SM 2001-12-21
Statliga anslag till forskning och utveckling 2001 SM 2001-05-28

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0306