Till innehåll på sidan

Statliga anslag till forskning och utveckling

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-30

Statistiken visar bland annat beräknade FoU-medel i statsbudgeten efter utgiftsområde, ändamål och mottagande enheter och beräknade FoU-medel från forskningsstiftelser efter ändamål och mottagande enheter. Undersökningen har genomförts sedan 1970-talet.

Statistiknyheter

Minskade anslag till forskning och utveckling 2022

2022-04-14

De statliga anslagen till FoU beräknas uppgå till 43,5 miljarder kronor under 2022, vilket motsvarar en minskning på 540 miljoner kronor i fasta priser. Cirka 50 procent av alla forskningsmedel under året syftar till att främja allmän vetenskaplig utveckling vid universitet och högskolor. Det är cirka 940 miljoner kronor mindre än 2021 i fasta priser.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
fou-statistik@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0306