Till innehåll på sidan

Lönesök – Hur mycket tjänar...?

Sök fram månadslön före skatt för olika yrkesgrupper. Du kan sedan jämföra lönerna efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbete i privat eller offentlig sektor.

Sök på yrke eller yrkesgrupp, till exempel sjuksköterska eller sjuksköterskor.

Visar 6 av totalt 6 yrkesgrupper med sökordet "Socialsekreterare"


Yrke Kvinna Man Totalt

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

53 700 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

54 000 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

53 100 kronor

per månad

Detaljerade siffror

54 000 53 100 53 700

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

30 700 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

31 000 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

30 300 kronor

per månad

Detaljerade siffror

31 000 30 300 30 700

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

46 100 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

46 200 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

45 700 kronor

per månad

Detaljerade siffror

46 200 45 700 46 100

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

30 300 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

30 200 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

30 600 kronor

per månad

Detaljerade siffror

30 200 30 600 30 300

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

35 400 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

35 500 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

34 900 kronor

per månad

Detaljerade siffror

35 500 34 900 35 400

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

32 700 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

33 000 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

32 000 kronor

per månad

Detaljerade siffror

33 000 32 000 32 700

Om SCB:s Lönesök

I Lönesök hittar du månadslöner före skatt och uppräknade till heltid. På så sätt går de att jämföra på ett enkelt sätt. Lönesök hämtar den senaste statistiken direkt från SCB:s statistikdatabas. För närvarande är det 2019 års lönestatistik som visas.

Söktips för Lönesök

Hittar du inte det du söker? Pröva att söka på yrkesgrupp istället för yrke – till exempel brandmän istället för brandman. Du kan också söka på en del av ett ord, till exempel brandm. Använd mer än tre bokstäver och var noga med stavningen.

Ta reda på yrkesgrupp

Om du inte vet i vilken yrkesgrupp ett visst yrke hör hemma kan du använda dig av SSYK-sök för att ta reda på det. Sök på yrke, klicka sen på yrket så visas yrkesgruppens namn. Använd sedan Lönesök för att se lönestatistik för yrkesgruppen.

Till SSYK-sök

Källa

Statistikdatabasen, Lönestrukturstatistik, hela ekonomin, SCB och Medlingsinstitutet.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

Läs mer om hur vi gör statistik