Till innehåll på sidan

Lönesök – Hur mycket tjänar...?

Sök fram månadslön före skatt för olika yrkesgrupper. Du kan sedan jämföra lönerna efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbete i privat eller offentlig sektor.

Sök på yrke eller yrkesgrupp, till exempel sjuksköterska eller sjuksköterskor.

Visar 6 av totalt 6 yrkesgrupper med sökordet "Socialsekreterare"


Yrke Kvinna Man Totalt

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

52 000 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

52 200 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

51 400 kronor

per månad

Detaljerade siffror

52 200 51 400 52 000

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

30 300 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

30 400 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

30 200 kronor

per månad

Detaljerade siffror

30 400 30 200 30 300

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

45 200 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

45 400 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

44 400 kronor

per månad

Detaljerade siffror

45 400 44 400 45 200

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

29 900 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

29 700 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

30 400 kronor

per månad

Detaljerade siffror

29 700 30 400 29 900

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

34 900 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

34 900 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

35 000 kronor

per månad

Detaljerade siffror

34 900 35 000 34 900

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

31 400 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

31 800 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

30 500 kronor

per månad

Detaljerade siffror

31 800 30 500 31 400

Om SCB:s Lönesök

I Lönesök hittar du månadslöner före skatt och uppräknade till heltid. På så sätt går de att jämföra på ett enkelt sätt. Lönesök hämtar den senaste statistiken direkt från SCB:s statistikdatabas. För närvarande är det 2018 års lönestatistik som visas.

Söktips för Lönesök

Hittar du inte det du söker? Pröva att söka på yrkesgrupp istället för yrke – till exempel brandmän istället för brandman. Du kan också söka på en del av ett ord, till exempel brandm. Använd mer än tre bokstäver och var noga med stavningen.

Ta reda på yrkesgrupp

Om du inte vet i vilken yrkesgrupp ett visst yrke hör hemma kan du använda dig av SSYK-sök för att ta reda på det. Sök på yrke, klicka sen på yrket så visas yrkesgruppens namn. Använd sedan Lönesök för att se lönestatistik för yrkesgruppen.

Till SSYK-sök

Källa

Statistikdatabasen, Lönestrukturstatistik, hela ekonomin, SCB och Medlingsinstitutet.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

Läs mer om hur vi gör statistik