Till innehåll på sidan

Hur mycket tjänar en sjuksköterska?

Senast uppdaterad: 2022-03-15

Den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor i Sverige var 39 500 kronor år 2021. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Här kan du också se löner för andra sjuksköterskeyrken till exempel intensivvårdssjuksköterska och operationssjuksköterska. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.

På denna sida

Genomsnittlig månadslön för olika sjuksköterskeyrken 2021

Yrke (SSYK 2012)KvinnorMänTotalt
Grundutbildade sjuksköterskor39 300,0040 300,0039 500,00
Anestesisjuksköterskor43 400,0042 500,0043 100,00
Psykiatrisjuksköterskor40 800,0042 100,0041 100,00
Ambulanssjuksköterskor m.fl.40 800,0041 700,0041 300,00
Geriatriksjuksköterskor39 700,0040 500,0039 800,00
Intensivvårdssjuksköterskor44 700,0044 600,0044 600,00
Operationssjuksköterskor43 000,0042 700,0043 000,00
Barnsjuksköterskor41 300,0041 300,00
Röntgensjuksköterskor37 200,0037 800,0037 300,00

Mer lönestatistik hittar du i tjänst för lönestatistik

Genomsnittlig månadslön för sjuksköterskor 2021

ÅrKvinnorMänTotalt
202139 30040 30039 500

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor, uppdelat på kvinnor, män och båda könen totalt. SCB har inte statistik om ingångslöner, för det hänvisar vi till fackförbund eller branschorganisation.

 

Så mycket tjänar sjuksköterskor i olika regioner 2021

Stockholm är den region där sjuksköterskorna har den högsta genomsnittliga månadslönen, tätt följd av Sydsverige. I regionen ingår Blekinge och Skåne län. I några av länen har de manliga sjuksköterskorna högst medellön, i andra är det kvinnorna som har högst medellön. Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor i olika regioner.

RegionMänKvinnorTotalt
Riket40 30039 30039 500
Stockholm43 80042 60042 800
Östra Mellansverige37 30037 00037 000
Småland med öarna37 00036 70036 700
Sydsverige45 00043 00043 200
Västsverige38 10037 40037 500
Norra Mellansverige37 30036 40036 500
Mellersta Norrland37 00035 80035 900
Övre Norrland37 00036 60036 700

 

 

Medellön för sjuksköterskor i olika åldersgrupper 2021

Den genomsnittliga månadslönen fördelad på olika åldersgrupper visar att manliga sjuksköterskors lön är lite högre än kvinnornas. Att det inte finns någon statistik för män i gruppen 65–66 år kan bero på att antalet är för lågt för att ta fram tillförlitlig statistik.

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Män31 500,0036 900,0039 300,0042 100,0043 300,0039 300,00
Kvinnor32 500,0035 700,0041 100,0043 600,0046 300,0040 300,00
Totalt31 000,0035 400,0038 500,0040 900,0042 700,0045 100,0038 600,00
Män31 700,0035 500,0038 800,0042 100,0043 900,0046 000,0039 300,00
Kvinnor31 000,0035 600,0038 600,0041 000,0042 800,0045 000,0038 700,00
Totalt31 800,0035 500,0039 100,0042 200,0044 200,0046 000,0039 500,00

Sjuksköterskors lön efter utbildningsnivå 2021

KönGrundskola eller liknande (under 9 år)Grundskola eller liknande (9-10 år)Gymnasial utbildning (högst 2 år)Gymnasial utbildning (3 år)Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)Forskarutbildning
Män44 400,0038 900,00
Kvinnor47 200,0039 800,00
Totalt41 700,0038 100,00
Män42 900,0038 800,00
Kvinnor42 000,0038 200,0047 200,00
Totalt43 200,0038 900,0045 200,00
Män
Kvinnor
Totalt
Män
Kvinnor
Totalt

Sjuksköterskors lön i offentlig sektor 2021

I åldersintervallet 18–24 år ligger lönen i privat och offentlig sektor på ungefär samma nivå. Därefter har sjuksköterskor inom privat sektor genomgående högre medellöner.

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor31 40033 60036 50039 40041 30043 20036 900
Män32 10034 10037 60040 50042 10044 00037 400
Totalt31 40033 70036 70039 50041 40043 30036 900

Sjuksköterskors lön i privat sektor 2021

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor34 000,0043 100,0044 200,0047 600,0049 700,0046 100,00
Män42 700,0049 300,0051 400,0049 100,00
Totalt34 100,0043 000,0044 900,0048 000,0050 300,0053 300,0046 400,00