Till innehåll på sidan

Hur mycket tjänar en polis?

Senast uppdaterad: 2022-03-15

Den genomsnittliga månadslönen för poliser i Sverige var 36 800 kronor år 2020. De högsta medellönerna återfinns i Stockholmsregionen (39 400 kr) och de lägsta i mellersta Norrland (34 800 kr), alltså i Jämtlands och Västernorrlands län. Här kan du se hur medellönen påverkas av var i landet polisen jobbar och av deras ålder. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.

På denna sida

Genomsnittlig månadslön för poliser

ÅrKvinnorMänTotalt
202036 20037 20036 800

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för poliser, uppdelat på kvinnor, män och båda könen totalt. SCB har inte statistik om ingångslöner, för det hänvisar vi till fackförbund eller branschorganisation.

 

Så mycket tjänar poliser i olika regioner

Den högsta genomsnittliga månadslönen för poliser återfinns i Stockholm och den lägsta i mellersta Norrland. Gemensamt för alla regioner är att de kvinnliga polisernas medellön är lägre än männens i samma region.

RegionKvinnorMänTotalt
Stockholm38 60039 90039 400
Östra Mellansverige34 70036 00035 600
Småland med öarna35 30035 90035 700
Sydsverige35 30036 20035 900
Västsverige36 40036 90036 700
Norra Mellansverige34 80036 20035 700
Mellersta Norrland34 40035 10034 800
Övre Norrland34 60035 90035 500

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för poliser i olika regioner.

 

Medellön för poliser i olika åldersgrupper

De högsta genomsnittliga månadslönerna för poliser återfinns i det högsta åldersintervallet. Poliser i åldern 55–64 år har en medellön på 43 100 kronor.

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Män25 50030 60036 80041 40043 40043 10037 200
Kvinnor25 90030 80036 30039 60042 60036 200
Totalt25 70030 70036 60040 80043 10043 00036 800