Till innehåll på sidan

Hur mycket tjänar en lärare?

Senast uppdaterad: 2022-03-16

Den genomsnittliga månadslönen för en grundskollärare i Sverige var 36 600 kronor år 2021. I genomsnitt tjänar kvinnliga grundskollärare mer än manliga. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Här kan du också se löner för andra läraryrken till exempel förskollärare och gymnasielärare. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.

På denna sida

Genomsnittlig månadslön för olika läraryrken 2021

Yrke (SSYK 2012)KvinnorMänTotalt
Förskollärare33 20031 80033 100
Grundskollärare36 90035 80036 600
Gymnasielärare39 50039 40039 500
Lärare i yrkesämnen38 30038 60038 500
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.42 00040 70041 900
Övriga universitets- och högskollärare38 60039 40038 900

Mer lönestatistik hittar du i vår tjänst för lönestatistik.

Genomsnittlig månadslön för grundskollärare 2021

ÅrKvinnorMänTotalt
202136 90035 80036 600

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundskollärare, uppdelat på kvinnor, män och båda könen totalt. SCB har inte statistik om ingångslöner, istället hänvisar vi till fackförbund eller branschorganisation. 

Så mycket tjänar grundskollärare i olika regioner 2021

De högsta genomsnittslönerna finns i Stockholmsregionen och de lägsta i norra Mellansverige, alltså i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Gemensamt för samtliga regioner är att kvinnor har en högre genomsnittslön än män.

RegionKvinnorMänTotalt
SE11 Stockholm40 50039 30040 200
SE12 Östra Mellansverige36 10034 90035 800
SE21 Småland med öarna35 90035 30035 800
SE22 Sydsverige37 10036 10036 800
SE23 Västsverige35 70034 40035 400
SE31 Norra Mellansverige34 70033 00034 300
SE32 Mellersta Norrland35 20033 60034 800
SE33 Övre Norrland35 30034 90035 200

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundskollärare i olika regioner.

 

Medellön för grundskollärare i olika åldersgrupper 2021

Den högsta genomsnittliga månadslönen har kvinnliga grundskollärare i åldern 55–64 år. Den lägsta genomsnittliga månadslönen återfinns i åldersintervallet 18–24 år.

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor24 80033 90037 00038 90039 20038 90036 900
Män24 00033 20036 80038 80038 10037 80035 800
Totalt24 50033 70036 90038 90039 00038 60036 600

Grundskollärares lön efter utbildningsnivå 2021

KönGrundskola eller liknande (under 9 år)Grundskola eller liknande (9-10 år)Gymnasial utbildning (högst 2 år)Gymnasial utbildning (3 år)Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)Forskarutbildning
Kvinnor27 000,0028 200,0025 300,0031 500,0038 200,0038 600,00
Män28 600,0030 300,0026 200,0031 800,0037 900,0037 500,00
Totalt25 000,0027 700,0029 100,0025 700,0031 600,0038 100,0038 100,00

Grundskollärares lön i offentlig sektor 2021

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor25 30034 00037 10039 00039 40039 10037 200
Män23 90033 00036 60038 70038 10038 00036 000
Totalt24 70033 70037 00039 00039 10038 80036 900

Grundskollärares lön i privat sektor 2021

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor23 900,0033 700,0036 600,0038 400,0038 100,0035 400,00
Män24 300,0033 400,0037 200,0038 900,0038 200,0035 400,00
Totalt24 000,0033 600,0036 800,0038 600,0038 100,0035 400,00