Till innehåll på sidan

Lönesök – Hur mycket tjänar...?

Sök fram månadslön före skatt för olika yrkesgrupper. Du kan sedan jämföra lönerna efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbete i privat eller offentlig sektor. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas.

Sök på yrke eller yrkesgrupp, till exempel sjuksköterska eller sjuksköterskor.

Visar 10 av totalt 11 yrkesgrupper med sökordet "sjuksköterska"


Yrke Kvinna Man Totalt

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

40 500 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

39 900 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

41 000 kronor

per månad

Detaljerade siffror

39 900 41 000 40 500

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

42 300 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

42 400 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

42 100 kronor

per månad

Detaljerade siffror

42 400 42 100 42 300

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

40 400 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

40 400 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

.. kronor

per månad

Detaljerade siffror

40 400 .. 40 400

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

28 000 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

28 300 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

26 000 kronor

per månad

Detaljerade siffror

28 300 26 000 28 000

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

38 900 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

38 800 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

39 700 kronor

per månad

Detaljerade siffror

38 800 39 700 38 900

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

38 700 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

38 600 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

39 300 kronor

per månad

Detaljerade siffror

38 600 39 300 38 700

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

43 800 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

43 900 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

43 500 kronor

per månad

Detaljerade siffror

43 900 43 500 43 800

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

42 200 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

42 200 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

42 100 kronor

per månad

Detaljerade siffror

42 200 42 100 42 200

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

40 000 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

39 800 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

40 900 kronor

per månad

Detaljerade siffror

39 800 40 900 40 000

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

36 400 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

36 300 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

36 700 kronor

per månad

Detaljerade siffror

36 300 36 700 36 400

Om SCB:s Lönesök

I Lönesök hittar du månadslöner före skatt och uppräknade till heltid. På så sätt går de att jämföra på ett enkelt sätt. Lönesök hämtar den senaste statistiken direkt från SCB:s statistikdatabas. För närvarande är det 2020 års lönestatistik som visas.

Söktips för Lönesök

Hittar du inte det du söker? Pröva att söka på yrkesgrupp istället för yrke – till exempel brandmän istället för brandman. Du kan också söka på en del av ett ord, till exempel brandm. Använd mer än tre bokstäver och var noga med stavningen.

Ta reda på yrkesgrupp

Om du inte vet i vilken yrkesgrupp ett visst yrke hör hemma kan du använda dig av SSYK-sök för att ta reda på det. Sök på yrke, klicka sen på yrket så visas yrkesgruppens namn. Använd sedan Lönesök för att se lönestatistik för yrkesgruppen.

Till SSYK-sök

Källa

Statistikdatabasen, Lönestrukturstatistik, hela ekonomin, SCB och Medlingsinstitutet.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

Läs mer om hur vi gör statistik