Till innehåll på sidan

Lönesök – Hur mycket tjänar...?

Sök fram månadslön före skatt för olika yrkesgrupper. Du kan sedan jämföra lönerna efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbete i privat eller offentlig sektor.

Sök på yrke eller yrkesgrupp, till exempel sjuksköterska eller sjuksköterskor.

Visar 8 av totalt 8 yrkesgrupper med sökordet "utvecklare"


Yrke Kvinna Man Totalt

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

41 600 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

37 100 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

45 900 kronor

per månad

Detaljerade siffror

37 100 45 900 41 600

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

71 700 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

71 300 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

71 900 kronor

per månad

Detaljerade siffror

71 300 71 900 71 700

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

61 500 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

60 200 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

62 100 kronor

per månad

Detaljerade siffror

60 200 62 100 61 500

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

50 300 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

46 500 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

53 800 kronor

per månad

Detaljerade siffror

46 500 53 800 50 300

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

45 500 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

45 300 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

45 500 kronor

per månad

Detaljerade siffror

45 300 45 500 45 500

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

102 600 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

71 400 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

108 800 kronor

per månad

Detaljerade siffror

71 400 108 800 102 600

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

32 300 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

31 800 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

32 900 kronor

per månad

Detaljerade siffror

31 800 32 900 32 300

I genomsnitt per månad (före skatt)

Nyckeltal

För alla könen är genomsnittet

43 800 kronor

per månad

Kvinnor tjänar i genomsnitt

42 700 kronor

per månad

Män tjänar i genomsnitt

44 000 kronor

per månad

Detaljerade siffror

42 700 44 000 43 800

Om SCB:s Lönesök

I Lönesök hittar du månadslöner före skatt och uppräknade till heltid. På så sätt går de att jämföra på ett enkelt sätt. Lönesök hämtar den senaste statistiken direkt från SCB:s statistikdatabas. För närvarande är det 2019 års lönestatistik som visas.

Söktips för Lönesök

Hittar du inte det du söker? Pröva att söka på yrkesgrupp istället för yrke – till exempel brandmän istället för brandman. Du kan också söka på en del av ett ord, till exempel brandm. Använd mer än tre bokstäver och var noga med stavningen.

Ta reda på yrkesgrupp

Om du inte vet i vilken yrkesgrupp ett visst yrke hör hemma kan du använda dig av SSYK-sök för att ta reda på det. Sök på yrke, klicka sen på yrket så visas yrkesgruppens namn. Använd sedan Lönesök för att se lönestatistik för yrkesgruppen.

Till SSYK-sök

Källa

Statistikdatabasen, Lönestrukturstatistik, hela ekonomin, SCB och Medlingsinstitutet.

Så gör vi statistik

Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma.

Läs mer om hur vi gör statistik