Till innehåll på sidan

Snabba fakta

Medellöner i Sverige

Senast uppdaterad: 2021-05-27

Skillnaderna i medellönerna, det vill säga genomsnittslönerna, för olika yrken på arbetsmarknaden är stora. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medellönen på 143 300 kronor per månad före skatt. Yrket med den lägsta medellönen är hemservicepersonal. Deras snittlön är 21 400 kronor per månad före skatt.

Medellön i Sverige

2019

35 300

kronor

Medellön för kvinnor

2019

33 500

kronor

Medellön för män

2019

37 200

kronor

Medellön är ett mått som används för att visa den genomsnittliga lönen för en grupp, till exempel alla som har ett visst yrke eller alla anställda i Sverige. Medellönen är summan av alla löner dividerat med antalet personer i gruppen. När vi räknar ut medellönerna använder vi oss av månadslöner före skatt och räknar upp deltidslöner till heltid. Det är nödvändigt för att de ska gå att jämföra.

Fakta: Medianlön

Man kan också använda medianlön när man jämför löner. Då tar man ut den mittersta lönen då alla löner i den utvalda gruppen sorterats i stigande ordning.

 

Det är stor skillnad på medellöner mellan olika yrken i Sverige. Snittet för högre chefer inom bank, finans och försäkring är särskilt högt. Det skiljer sig drygt 40 000 kronor till mäklare inom finans (till exempel aktiemäklare) som i snitt tjänar 102 600 kronor, och därmed har den näst högsta medellönen i statistiken.

Yrkena med högst medellön

Yrke Medellön
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1143 300
Mäklare inom finans102 600
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.92 600
Specialistläkare78 700
Verkställande direktörer m.fl.78 300
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 276 900
Ekonomi- och finanschefer, nivå 175 600
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 174 500
Flygledare73 800
Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 173 700

 

Yrkena med lägst medellön

Yrke Medellön
Övrig hemservicepersonal m.fl.21 400
Kafé- och konditoribiträden22 300
Marknadsundersökare och intervjuare23 000
Övriga servicearbetare23 000
Kassapersonal m.fl.23 900
Städare24 200
Restaurang- och köksbiträden m.fl.24 200
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.24 300
Barnskötare24 300
Taxiförare m.fl.24 300
Fakta: Chefer på högre och lägre nivå

Med högre nivå menas chef på nivå 1 i Yrkesregistret, vilket innebär chef för särskild funktion, exempelvis ekonomi, men utan personalansvar i organisation med chefer på flera nivåer. Det kan också vara en chef på mellannivå som är direkt underställd vd.

Med lägre nivå menas chef på nivå 2 i Yrkesregistret, vilket innebär verksamhetsnära chef som är underställd mellanchef och vd. Det kan också vara högsta chefen i ett företag som inte har några chefer på lägre nivåer.

 

 

Kvinnor har 90 procent av mäns lön

Kvinnor har som grupp lägre löner än män. När man jämför kvinnors och mäns löner för 2019 så tjänar kvinnor i genomsnitt 90 procent av vad män tjänar. Löneskillnaden är alltså 10 procent.

En del av löneskillnaden beror på sådant som att kvinnor och män har olika yrken, jobbar i olika delar av arbetsmarknaden eller har olika utbildning. Men det finns statistiska metoder för att ta hänsyn till det och få fram om kvinnor och män får olika betalt för samma jobb. I statistiken kallas det för standardvägning. Efter den uträkningen är löneskillnaden mellan kvinnors och mäns löner på den svenska arbetsmarknaden totalt 5 procent. Den här skillnaden kan man inte hitta någon förklaring till i statistiken.

Minst skillnad mellan könen bland kommunanställda

I lönestatistiken brukar vi dela upp arbetsmarknaden. För det första skiljer vi på privat och offentlig sektor. Den offentliga sektorn delas i sin tur in i tre grupper efter arbetsgivare: statliga arbetsgivare, arbetsgivare inom landstinget och kommunala arbetsgivare.

Den privata sektorn delar vi in i tjänstemän och arbetare. Om man tar fram kvinnors och mäns medellöner i dessa delar av arbetsmarknaden så ser man att manliga tjänstemän inom privat sektor och män som arbetar inom landstinget har de högsta medellönerna, runt 45 000 kronor. Minst tjänar kvinnliga arbetare i privat sektor med en medellön på 27 100 kronor.

Lönen ökar med utbildningsnivån

Generellt gäller att ju mer man utbildar sig desto högre lön får man. Den grupp som har gått en grundskoleutbildning som är kortare än nio år tjänar mindre än hälften så mycket som gruppen som har den högsta utbildningsnivån, forskarutbildning. En forskarutbildad tjänar i snitt 54 800 kronor, medan personer med kortare grundskoleutbildning i genomsnitt tjänar 25 700 kronor. Men även jämfört med personer som har studerat länge på grundnivån på högskola eller universitet är forskarutbildade välbetalda i genomsnitt.

Fakta: Skillnaden mellan lön och inkomst?

Lön är den ersättning som en person får av sin arbetsgivare för utfört arbete under en bestämd tid, till exempel per månad eller timme.

En persons inkomst består förutom av lönen även av inkomster av kapital, till exempel räntor på sparkonton och utdelningar på aktier. Dessutom ingår olika former av stöd från Försäkringskassan som barnbidrag och bostadsbidrag.

Till skillnad från lönen påverkas inkomsten av hur mycket man jobbar. Den minskar om man är hemma från jobbet på grund av till exempel sjukdom eller tjänstledighet.

Medellön efter kön och utbildningsnivå 2019

KönGrundskola eller liknande (under 9 år)Grundskola eller liknande (9-10 år)Gymnasial utbildning (högst 2 år)Gymnasial utbildning (3 år)Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)Forskarutbildning
Män26 70031 00033 80033 10038 90047 10057 400
Kvinnor24 70026 80029 50029 10033 40039 50051 600

Kanske är du också intresserad av

Ta reda på vad olika yrkesgrupper tjänar i vårt lönesök.