Till innehåll på sidan

Barn- och familjestatistik

Nästa publicering: 2018-06-14

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

Statistiknyheter

Barn- och familjestatistik 2016

2017-06-29

Nästan en fjärdedel av barnen i Sverige har utländsk bakgrund. Levnadsförhållandena ser annorlunda ut för barn med utländsk bakgrund jämfört med barn med svensk bakgrund. Bland annat är det vanligare att barn med utländsk bakgrund bor med en ensamstående förälder och att de bor i en hyresrätt.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Utveckling av SCB:s Barn- och familjestatistik Rapport 2017-03-28
Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975–2013 Rapport 2015-06-25
Olika familjer lever på olika sätt – om barns boende och försörjning efter en separation Rapport 2014-02-21
Barn, föräldrar och separationer – Utvecklingen under 2000-talet Rapport 2013-02-05
Tema: Barn 2009:2. Barn i dag – En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Rapport 2009-11-18
Barn och deras familjer 2006 Rapport 2007-12-07
Barn, boendesegregation och skolresultat Rapport 2007-02-21
Barn och deras familjer 2005 Rapport 2006-11-30
Barn och deras familjer 2004 Rapport 2005-12-02
Children and their Families 2002 Rapport 2005-03-04
Barn och deras familjer 2003 Rapport 2004-12-01
Barnens tid med föräldrarna Rapport 2004-05-05
Barn och deras familjer 2002 Rapport 2004-02-04
Barn och deras familjer 2001, del 1 och 2 Rapport 2003-03-21
Barn och deras familjer 2001, Del 2 Text och diagram Rapport 2003-03-21
Barn och deras familjer 2001, Del 1 Tabeller Rapport 2003-03-10
Barn och deras familjer 2000 Rapport 2002-02-18
Barn och deras familjer 1999 Rapport 2001-01-04

Artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/le0102