Till innehåll på sidan

Hur mycket tjänar en sjuksköterska?

Senast uppdaterad: 2022-03-15

Den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor i Sverige var 39 500 kronor år 2021. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Här kan du också se löner för andra sjuksköterskeyrken till exempel intensivvårdssjuksköterska och operationssjuksköterska. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.

På denna sida

Genomsnittlig månadslön för olika sjuksköterskeyrken 2021

Yrke (SSYK 2012)KvinnorMänTotalt
Grundutbildade sjuksköterskor39 30040 30039 500
Anestesisjuksköterskor43 40042 50043 100
Psykiatrisjuksköterskor40 80042 10041 100
Ambulanssjuksköterskor m.fl.40 80041 70041 300
Geriatriksjuksköterskor39 70040 50039 800
Intensivvårdssjuksköterskor44 70044 60044 600
Operationssjuksköterskor43 00042 70043 000
Barnsjuksköterskor41 30041 300
Röntgensjuksköterskor37 20037 80037 300

Mer lönestatistik hittar du i tjänst för lönestatistik

Genomsnittlig månadslön för sjuksköterskor 2021

ÅrKvinnorMänTotalt
202139 30040 30039 500

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor, uppdelat på kvinnor, män och båda könen totalt. SCB har inte statistik om ingångslöner, för det hänvisar vi till fackförbund eller branschorganisation.

 

Så mycket tjänar sjuksköterskor i olika regioner 2021

Stockholm är den region där sjuksköterskorna har den högsta genomsnittliga månadslönen, tätt följd av Sydsverige. I regionen ingår Blekinge och Skåne län. I några av länen har de manliga sjuksköterskorna högst medellön, i andra är det kvinnorna som har högst medellön. Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundutbildade sjuksköterskor i olika regioner.

RegionMänKvinnorTotalt
Riket40 30039 30039 500
Stockholm43 80042 60042 800
Östra Mellansverige37 30037 00037 000
Småland med öarna37 00036 70036 700
Sydsverige45 00043 00043 200
Västsverige38 10037 40037 500
Norra Mellansverige37 30036 40036 500
Mellersta Norrland37 00035 80035 900
Övre Norrland37 00036 60036 700

 

 

Medellön för sjuksköterskor i olika åldersgrupper 2021

Den genomsnittliga månadslönen fördelad på olika åldersgrupper visar att manliga sjuksköterskors lön är lite högre än kvinnornas. Att det inte finns någon statistik för män i gruppen 65–66 år kan bero på att antalet är för lågt för att ta fram tillförlitlig statistik.

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Män31 50036 90039 30042 10043 30039 300
Kvinnor32 50035 70041 10043 60046 30040 300
Totalt31 00035 40038 50040 90042 70045 10038 600
Män31 70035 50038 80042 10043 90046 00039 300
Kvinnor31 00035 60038 60041 00042 80045 00038 700
Totalt31 80035 50039 10042 20044 20046 00039 500

Sjuksköterskors lön efter utbildningsnivå 2021

KönGrundskola eller liknande (under 9 år)Grundskola eller liknande (9-10 år)Gymnasial utbildning (högst 2 år)Gymnasial utbildning (3 år)Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer)Forskarutbildning
Män44 40038 900
Kvinnor47 20039 800
Totalt41 70038 100
Män42 90038 800
Kvinnor42 00038 20047 200
Totalt43 20038 90045 200
Män
Kvinnor
Totalt
Män
Kvinnor
Totalt

Sjuksköterskors lön i offentlig sektor 2021

I åldersintervallet 18–24 år ligger lönen i privat och offentlig sektor på ungefär samma nivå. Därefter har sjuksköterskor inom privat sektor genomgående högre medellöner.

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor31 40033 60036 50039 40041 30043 20036 900
Män32 10034 10037 60040 50042 10044 00037 400
Totalt31 40033 70036 70039 50041 40043 30036 900

Sjuksköterskors lön i privat sektor 2021

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Kvinnor34 00043 10044 20047 60049 70046 100
Män42 70049 30051 40049 100
Totalt34 10043 00044 90048 00050 30053 30046 400