Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:10

Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2017:5) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om förbrukning av inköpta varor;

Publicerad: 2021-03-25

Föreskrifter
om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2017:5)
om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om
förbrukning av inköpta varor;
beslutade den 16 mars 2021.
Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken att 2 § Statistiska centralbyråns
föreskrifter (SCB-FS 2017:5) om företags skyldighet att lämna uppgifter till
statistik om förbrukning av inköpta varor ska ha följande lydelse.
2 §1 Uppgifter om förbrukning av inköpta varor ska lämnas till SCB senast den
23 maj av de företag som även har valts ut att delta i undersökningen Företagens
ekonomi enligt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:9) om
skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi.
Övriga företag som ska delta i denna undersökning väljs ut genom statistiska
metoder och ska lämna uppgifter senast den 19 september.
__________
Denna författning träder i kraft den 23 april 2021.


På Statistiska centralbyråns vägnar
JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Peter Nilsson
(Ekonomisk statistik)

SCB-FS 2022:14
SCB-FS 2017:5
SCB-FS 2018:11