Till innehåll på sidan

Myndighetsremisser från SCB

Här listas SCB:s senaste svar på myndighetsremisser.

Myndigheter bereder förslag till ändringar i föreskrifter eller allmänna råd genom att inhämta upplysningar och yttranden från andra berörda myndigheter. Detta görs i form av en remiss till dessa myndigheter. Här är de remisser som SCB lämnat svar på. 

2021

Remiss avseende Yttrande från SCB Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning K3.

Bokföringsnämnden
Diarienummer: A2021/2556
Inkommen: 2021-06-29
Handläggare: Lisa Levinsson
Senaste svarsdatum: 2021-09-30
Besvarad: 2021-09-24

Yttrande över remiss - förslag till nya och ändrade föreskrifter för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag (pdf)

Finansinspektionen
Diarienummer: A2021/1256
Inkommen: 2021-03-25
Handläggare: Marcus Lodén
Senaste svarsdatum: 2021-04-26
Besvarad: 2021-04-13

2020

Remiss - Förslag till ändrade regler om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag (pdf)

Finansinspektionen
Diarienummer: A2020/3914
Inkommen: 2020-11-16
Handläggare: Marcus Lodén
Senaste svarsdatum: 2020-12-31
Besvarad: 2020-12-08

2019

Remiss om förslag till nya föreskrifter om uppgiftslämnande till energistatistiken (pdf)

Energimyndigheten
Diarienummer: A2019/4571
Inkommen: 2019-12-04
Handläggare: Johan Nyström
Senaste svarsdatum: 2020-01-17
Besvarad: 2020-01-14

2018

Remiss avseende yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskriftter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag FI Dnr 18-1154 (pdf)

Finansinspektionen
Diarienummer: A2019/2821
Inkommen: 2019-07-08
Handläggare: Katya Vasileva-Gull
Senaste svarsdatum: 2019-09-13
Besvarad: 2019-09-03

Remiss avseende Yttrande över ESV:s förslag på nya föreskrifter och allmänna råd (pdf) 

Ekonomistyrningsverket
Diarienummer: A2018/0163
Inkommen: 2018-09-13
Handläggare: Fredrik Rahm
Senaste svarsdatum: 2018-10-04
Besvarad: 2018-10-02

Remissvar - Förslag till föreskrifter till följd av regeringens uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m. (pdf)

Bolagsverket
Diarienummer: 2018/71
Inkommen: 2018-01-15
Handläggare: Anna-Greta Eriksson
Senaste svarsdatum: 2018-02-09
Besvarad: 2018-02-05

2017

Remissvar – Remiss avseende översyn av riksdagrevisionen – grundlagsfrågor (pdf)

Riksdagsförvaltningen
Diarienummer: 2017/910
Inkommen: 2017-06-21
Handläggare: Anders Ljungberg
Senaste svarsdatum: 2017-09-07
Besvarad: 2017-08-15

Remissvar – Byte av målvariabel och introduktion av variationsband (pdf)

Sveriges Riksbank
Diarienummer: 2017/723
Inkommen: 2017-05-17
Handläggare: Martin Kullendorff
Senaste svarsdatum: 2017-06-30
Besvarad: 2017-06-21

Remissvar – Remiss av föreslagen ny föreskrift vid Jordbruksverket beträffande statistisk undersökning av innehavet av djur m.m. (pdf)
Jordbruksverket
Diarienummer: 2017/554
Inkommen: 2017-04-03
Handläggare: Jörgen Brewitz
Senaste svarsdatum: 2017-04-21
Besvarad: 2017-04-19

Remissvar – Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAS 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning – komplettering till förslaget om allmänt råd om årsbokslut med tillhörande vägledning (pdf)

Bokföringsnämnden
Diarienummer: 2017/86
Inkommen: 2016-12-06
Handläggare: Barbro von Hofsten
Senaste svarsdatum: 2017-02-28
Besvarad: 2017-02-15

Remissvar – Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLF-S 2015:28) (pdf)

Skolverket
Diarienummer: 2017/103
Inkommen: 2017-01-16
Handläggare: Emma Snölilja
Senaste svarsdatum: 2017-02-06
Besvarad: 2017-02-02

Remissvar – Tillväxtverkets föreskrift om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om inkvartering (pdf)

Tillväxtverket
Diarienummer: 2017/124
Inkommen: 2016-12-21
Handläggare: Anders Ljungberg
Senaste svarsdatum: 2017-01-21
Besvarad: 2017-01-19