Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Ny statistik: Så många har jobbat hemifrån under pandemin

Senast uppdaterad: 2021-09-28

Nu tas det allmänna pandemirådet om att jobba hemifrån bort. En tredjedel av personerna i arbete i åldern 15–74 år arbetade hemifrån i augusti, visar ny statistik. När det var som vanligast rörde det sig om över 40 procent.

Rådet om hemarbete tas bort den 29 september, meddelar Folkhälsomyndigheten. Snart väntas många som arbetat hemifrån sedan våren 2020 successivt gå tillbaka till sina arbetsplatser.

– I augusti arbetade närmare 33 procent hemifrån minst någon dag i veckan. Det är en liten ökning sedan i juli, men en mindre andel än i vintras och våras, säger Eric Hellsing, statistiker som arbetar med SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU).

Att andelen som arbetar hemifrån varit lägre under sommarmånaderna kan förklaras av att många som har möjlighet att jobba hemifrån då hade semester.

Under perioden januari–maj i år låg andelen hemarbetare i Sverige på över 40 procent, vilket är den hittills högsta nivån under pandemin.

– Allra högst var den i januari i år. Då uppgav nära 43 procent att de arbetat hemifrån någon gång under veckan.

Arbete hemifrån bland personer i arbete i åldern 15–74 år (%)

Månad Arbetade något hemifrån Arbetade inget hemifrån
maj-20 36,2 63,8
jun-20 33,3 66,7
jul-20 26,7 73,3
aug-20 27,9 72,1
sep-20 31,4 68,6
okt-20 32,7 67,3
nov-20 39,6 60,4
dec-20 38,2 61,8
jan-21 42,7 57,3
feb-21 41,9 58,1
mar-21 41,6 58,4
apr-21 41,7 58,3
maj-21 40,6 59,4
jun-21 37,9 62,1
jul-21 28,0 72,0
aug-21 32,9 67,1

Det går av naturliga skäl att se stora skillnader mellan branscher, men även mellan regioner och könen.

– Det har under nästan hela pandemin varit något vanligare bland kvinnor än bland män att arbeta hemifrån, säger Eric Hellsing.

Han fortsätter:

– Tittar vi på rent geografiska skillnader är de rätt stora. Det är absolut vanligast med hemarbete i Stockholms län, där över hälften arbetade hemifrån minst någon gång i veckan de senaste tre kvartalen. Under samma period översteg den andelen aldrig 30 procent i Norrbotten.

Arbete hemifrån bland personer i arbete i åldern 15–74 år (%)

Län Kvartal 3 2020 Kvartal 4 2020 Kvartal 1 2021 Kvartal 2 2021
Stockholm 44,8 51,7 56,3 54,5
Uppsala 32,8 39,6 45,6 40,9
Södermanland 20,6 26,7 30,9 33,6
Östergötland 24,5 31,8 39,6 41,5
Jönköping 20,8 25,2 30,2 28,7
 Kronoberg 22,7 31,2 35,2 28,2
Kalmar 14,2 25,0 30,0 28,4
Gotland 28,1 31,0 35,8 39,0
Blekinge 24,8 30,4 36,0 31,7
Skåne 27,6 37,3 41,0 37,3
Halland 26,4 31,5 41,2 36,7
Västra Götaland 25,8 33,3 40,8 36,7
Värmland 20,6 24,5 32,7 28,8
Örebro 19,3 27,2 32,7 33,0
Västmanland 24,8 32,0 36,4 36,4
Dalarna 17,1 21,9 27,3 28,0
Gävleborg 19,8 27,0 32,8 31,7
Västernorrland 23,7 31,6 33,3 34,8
Jämtland 20,2 30,2 32,1 32,9
Västerbotten 22,6 31,2 35,5 36,1
Norrbotten 16,2 26,8 29,3 27,7
Hela riket 29,3 36,6 42,0 39,9

Även i en jämförelse mellan Sveriges tre storstadskommuner sticker Stockholm ut. Under det andra kvartalet i år svarade drygt 60 procent att de arbetat hemifrån någon gång under referensveckan. Motsvarande andelar i Göteborg och Malmö låg runt 40 procent.

Arbete hemifrån bland personer i arbete i åldern 15–74 år (%)

Kommun Kvartal 3 2020 Kvartal 4 2020 Kvartal 1 2021 Kvartal 2 2021
Stockholm 52,1 58,6 62,2 60,6
Göteborg 31,7 40,0 47,1 41,3
Malmö 33,2 45,0 43,0 39,4

I statistiken syns även tydliga skillnader utifrån vilken typ av arbetsgivare man har.

– Bland personer i statlig sektor arbetade nästan 70 procent hemifrån i någon utsträckning under årets andra kvartal. Bland de anställda i privat sektor var motsvarande andel strax under 40 procent, säger Eric Hellsing.

Arbete hemifrån bland personer i arbete i åldern 15–74 år (%)

Sektor Kvartal 3 2020 Kvartal 4 2020 Kvartal 1 2021 Kvartal 2 2021
Statlig sektor 51,6 64,3 72,8 68,9
Primärkommunal sektor 16,8 26,7 36,4 33,7
Landstingskommunal/regional sektor 11,2 18,1 23,3 23,4
Privat sektor 31,4 37,8 41,9 39,8
Samtliga personer i arbete 29,3 36,6 42,0 39,9

I Excelfilen finns mer detaljerad statistik om hur mycket personerna i arbete arbetade hemifrån. Där finns även statistik utifrån yrken och näringsgrenar.

Ta del av mer statistik om hemarbete (Excel)

Fakta: AKU

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en urvalsundersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

I AKU ingår sedan maj i fjol frågor med koppling till coronapandemin. Frågan som statistiken i pressmeddelandet bygger på löd ”Just nu är det många som jobbar hemifrån på grund av coronapandemin. Under [referensveckan], arbetade du hemma (helt eller delvis) på grund av corona?”

Svarsalternativen var:

  1. Ja, mer än hälften av arbetsdagarna
  2. Ja, ungefär hälften av arbetsdagarna
  3. Ja, mindre än hälften av arbetsdagarna
  4. Ja, jobbade hemma, men brukar göra det i vanliga fall också
  5. Nej, arbetade inte hemma

Länkar

Arbete hemifrån maj 2020–augusti 2021 (Excel)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Allt fler arbetar hemifrån

En av tre av jobbar hemifrån

Många restriktioner tas bort den 29 september (FHM)

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB