Till innehåll på sidan

Enkätundersökningar och frågekonstruktion

SCB kan genomföra undersökningar utifrån dina önskemål. Vi hjälper även till när du bara vill ha hjälp med en del av en undersökning, till exempel frågekonstruktion, urvalsdragning eller datainsamling. SCB har en lång och bred erfarenhet av att granska, testa och förbättra frågor och blanketter.

Enkätundersökningar

Frågekonstruktion - Test av frågor och blanketter

Kontakta oss