Till innehåll på sidan

Företagsregistret

I SCB:s allmänna företagsregister finns Sveriges alla företag, myndigheter, organisationer och alla deras arbetsställen. Registret uppdateras kontinuerligt med uppgifter från Skatteverket, Bolagsverket och SCB:s egna utredningar.

SCB:s företagsregister är ursprungskällan till många andra företagsregister. Registret är urvalsram för statistiska undersökningar och ger underlag för sammanställningar av uppgifter om företag och arbetsställen i Sverige.

Under Företagsregistrets tjänster kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta nya kunder, vårda ditt kundregister samt ta fram faktaunderlag för viktiga beslut.

Företagsregistrets tjänster

Hör av dig till oss för att beställa uppgifter ur Företags­registret.

Fakta om Företagsregistret

 • Företagsregistret innehåller 1 674 052 företag och 1 324 079 arbetsställen. 
 • 42 procent av företagen bedrivs som enskild firma och 37 procent som aktiebolag.
 • 99,7 procent av företagen är privatägda.
 • 1 946 aktiebolag, av 617 710 aktiebolag totalt, ägs av kommuner.

Det är smart att vårda sitt register därför att varje år:

 • ändrar cirka 180 000 företag och arbetsställen adressuppgifter
 • byter cirka 15 000 företag namn
 • nyaktiveras cirka 100 000 företag (registrerade med moms, F-skatt eller som arbetsgivare)
 • avaktiveras cirka 76 000 företag (upphör med moms, F-skatt eller som arbetsgivare).

Uppdateringar

Företagsregistret uppdateras med en rad uppgifter från Skatteverket och andra kompletterande källor. Information hämtas också in via egen enkät och med feedback från övriga SCB och externa användare.

I Skatteverkets uppgifter som uppdateras varje vecka ingår bland annat nyregistreringar, avregistreringar, ändringar av namn, adress och bransch, registreringar/avregistreringar i momsregistret, arbetsgivarregistret och F-skatteregistret, samt ändringar på fysiska personers firmor (exempelvis registreringar/avregistreringar).

En enkät skickas i augusti varje år till alla företag med fler än ett arbetsställe. Detta görs i samband med vår skyldighet att lämna ut arbetsställenummer inför företagens redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket.

Svenska förordningar

Enligt riksdagens beslut har SCB sedan 1963 i uppdrag att föra ett centralt företagsregister.

 • SFS 1984:692, Förordningen om det allmänna företagsregistret
 • SFS 1984:533, Lagen om arbetsställenummer
 • SFS 2009:400, 24 kap 8 paragrafen offentlighets- och sekretesslagen.
 • SFS 2001:99 Lagen om den officiella statistiken
 • SFS 2001:100 Förordningen om den officiella statistiken

För ytterligare information om dessa förordningar finns hos Riksdagen:

EU-förordningar:

 • EEG 696/1993, Förordning om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen
 • EG 1893/2006, Förordning om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2
 • 2019/2152, European Business Statistics (EBS) med Genomförande akten 2020/1197

För ytterligare information om EU-förordningarna se EUR-Lex: