Till innehåll på sidan

Beställa statistiktabeller

Här har du möjlighet att beställa aggregerade statistiktabeller från ett eller flera av våra register för olika geografiska indelningar som exempelvis län, kommun, delområden, DeSO och RegSO, eller riket.

När vi tagit emot din beställning skickar vi dig en prisuppskattning på arbetet. Vi tillämpar principen om full kostnadstäckning, vilket innebär att du betalar för den faktiska kostnaden för att handlägga och producera det aktuella uppdraget. Mer information hittar du under prissättning

Efter att du lagt din beställning tilldelas du så snart som möjligt en handläggare. Ibland är det kötid till handläggare. I så fall får du information om det i samband med att du skickar in din beställning.

Välj det alternativ nedan som bäst beskriver din förfrågan.

Beställ data i form av tabeller - ny beställning

Beställ data i form av tabeller - uppdaterad beställning

Kontakt