Till innehåll på sidan

Demografisk analys

Nästa publicering: 2023-05-24

I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället. Dessutom studeras bland annat parbildning och separationer. Analyserna ger också underlag för de antaganden som ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivningarna.

Statistiknyheter

Många flyttar mellan storstadslänen

2023-03-10

Skåne och Halland är de enda två län som har haft en större inrikes inflyttning än utflyttning alla år under perioden 2002–2021. Kronoberg, Blekinge, Norrbotten och Västernorrlands län har i stället haft en större utflyttning än inflyttning alla år. Vanligast är att flytta i åldrarna 18–30 år, ofta i samband med studier.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Flyttningar mellan län, varifrån och varthän 2002-2021 Rapport 2023-03-10
Befolkning 2022. Texter publicerade på SCB:s webbplats under året Rapport 2022-12-29
Gifta med person ej folkbokförd i Sverige Rapport 2022-12-19
Ungdomars flytt från föräldrahemmet i coronatider Rapport 2022-11-16
Flyttningar inom kommun, inom län och mellan län 2002—2021 Rapport 2022-11-11
Parbildning och separationer i coronatider Rapport 2022-10-05
Medellivslängd under covid-19-pandemin. En regional beskrivning Rapport 2022-06-22
Invandring i coronatider Rapport 2022-06-16
Utvandring i coronatider Rapport 2022-06-16
Barnafödande i coronatider Rapport 2022-04-07
Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige Rapport 2022-02-10
Befolkning 2021. Texter publicerade på SCB:s webbplats under året Rapport 2022-02-03
Barnafödande för kvinnor i åldrarna 15–19 och 45–49 år Rapport 2021-12-06
Livslängden i Sverige 2011-2020. Livslängdstabeller för riket och länen Rapport 2021-07-01
Prognos om avlidna och medellivslängd för 2020 Rapport 2020-11-25
Forecast of deaths and life expectancy for 2020 Rapport 2020-11-25
Kohortdödligheten i Sverige. Dödlighetsutvecklingen fram till 2019 Rapport 2020-06-23
Migration, barnafödande och dödlighet - Födda 1970-2018 efter föräldrarnas födelseland. Korrigerad 2020-09-15 Rapport 2020-03-05
Utan barn – Skillnader i barnlöshet mellan kvinnor och män i olika grupper Rapport 2020-02-21
Ensam, med partner eller kompisboende. Vad säger hushållsregistret? Rapport 2019-10-29
Skilda världar? Det demografiskt delade Sverige Rapport 2018-11-20
Tid mellan barnen – Hur lång tid väntar föräldrar innan de får sitt andra barn? Rapport 2017-11-17
Barn eller inte? Registeruppföljning av en enkätundersökning från 2009 Rapport 2017-06-21
Livslängden i Sverige 2011–2015. Livslängdstabeller för riket och länen Rapport 2016-11-29
Enbarnsmammor i olika generationer Rapport 2016-06-30
Livslängd och dödlighet i olika sociala grupper Rapport 2016-05-27
Från Finland till Afghanistan – invandring och utvandring för födda i olika länder sedan 1970 Rapport 2016-02-29
Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975–2013 Rapport 2015-06-25
På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet Rapport 2015-06-24
Kärlek över gränserna – migration och familjebildning Rapport 2015-03-26
Utrikes föddas barnafödande – före och efter invandring Rapport 2014-12-18
Yrke och dödlighet 2008–2012 Rapport 2014-09-23
Generationer genom livet – en demografisk beskrivning av födda under 1900-talet Rapport 2014-05-12
Olika familjer lever på olika sätt – om barns boende och försörjning efter en separation Rapport 2014-02-21
Barnafödande i nya relationer Rapport 2013-03-07
Barn, föräldrar och separationer – Utvecklingen under 2000-talet Rapport 2013-02-05
Visa äldre rapporter (216)

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/be0701