Till innehåll på sidan

Europa

Artiklar om Europa

Flera knäckfrågor när SCB leder statistikförhandlingar

Miljöräkenskaper och befolkningsstatistik är områden som SCB ska förhandla om i vår när Sverige är ordförandeland i EU. Arbetet kommer att ledas av SCB:s generaldirektör Joakim Stymne.

Övrigt Etiketter: Europa

Fattigdom nästan sju gånger vanligare bland utrikesfödda

Sverige är ett av länderna i EU med störst skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda när det gäller materiell och social fattigdom, visar ny statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Integration Europa

Män får mer forskningsmedel från EU än kvinnor

Män forskar oftare än kvinnor inom naturvetenskap och teknik, de två forskningsämnesområden som får mest pengar från EU. Det resulterade i att män i genomsnitt tilldelades 25 procent mer forskningsmedel från EU än kvinnor under 2019.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Forskning och utveckling Utbildning Europa

Tre EU-länder producerar mer el från kärnkraft än Sverige

Sverige är ett av de länder som producerar mest el från kärnkraft i EU. Tre EU-länder producerar mer – varav ett står för mer än hälften av all elproduktion från kärnkraft i hela EU.

Övrigt Etiketter: El Offentlig ekonomi Klimat Europa

Sverige har flest trångbodda i Norden

Sexton procent av Sveriges befolkning bor trångt, vilket är den högsta andelen i hela Norden. I våra grannländer ligger trångboddheten på under 10 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Hushåll Boende och byggande Europa

Sverige bland de länder i Europa som har högst barnafödande

Trots att barnafödandet i Sverige har sjunkit det senaste decenniet, har Sverige ett av de högsta födelsetalen i Europa. Lägst är barnafödandet i Italien, Spanien och Malta.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Demografi Europa

Eurostat samlar EU-länders indikatorer under pandemin

Hur återhämtar sig Sverige och de andra EU-länderna under pandemin? På informationspanelen European Statistical Recovery Dashboard har EU:s statistikkontor Eurostat samlat EU-ländernas aktuella statistik om bland annat inflation, arbetslöshet och dödsfall.

Övrigt Etiketter: Europa

Boendekostnader en börda för 8 procent av befolkningen

Det är stora skillnader i hur man upplever sina boendekostnader inom EU. I Sverige tycker nästan 8 procent av befolkningen att boendekostnaderna är en börda för privatekonomin. Det är lågt i ett europeiskt perspektiv.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Boende och byggande Europa Privatekonomi

Italien bland de mest skuldsatta EU-länderna

Coronapandemin har fört med sig en ekonomisk kris. För länder med höga skulder är läget extra tufft. Bland EU-länderna med högst skulder finns Italien, Spanien och Frankrike.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Europa

Svenskar har näst mest skulder

Om man jämför hushållens skuldsättning i några europeiska länder hamnar Sverige näst högst upp. Bara danskarna har högre lån per capita.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Boende och byggande Hushåll och ekonomi Europa

De flesta svenskar har råd att resa på semester

Ungefär 10 procent av Sveriges befolkning har inte råd att resa bort på semester, vilket är en av de lägsta andelarna i Europa. Genomsnittet för hela EU är 28 procent.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Europa Privatekonomi

Män har makten i EU

Det är en ojämn könsfördelning i Europaparlamentet. En majoritet av ledamöterna är män; 64 procent. En nivå som legat nästan konstant de senaste tio åren.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Demokrati Jämställdhet Europa

Fler upplever brottslighet och vandalisering i sitt bostadsområde

Ungefär 13 procent av befolkningen i Sverige upplever problem i det egna bostadsområdet med brottslighet, våld eller vandalisering. Det är en av de högsta andelarna i Europa.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Boende och byggande Brott och straff Europa

Högt barnafödande i Sverige

Sverige ligger i topp vad gäller barnafödande inom EU. Det senaste året med tillgänglig data för EU-länderna är 2016 och då var det summerade fruktsamhetstalet för kvinnor i Sverige 1,85. Bara kvinnor i Frankrike föder barn i större utsträckning, i genomsnitt 1,92 barn per kvinna. Andra länder med förhållandevis högt barnafödande är Irland, Danmark, Storbritannien och Lettland.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Demografi Födda och döda Europa

Biobesök vanligast på Island

I undersökningen EU-SILC, som genomförs i EU:s medlemsländer samt i ytterligare några länder i Europa, ställdes år 2015 frågor om man varit på bio under de senaste 12 månaderna. Nära hälften, 46 procent, av EU:s befolkning över 16 år hade varit på bio under det senaste året.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Kultur och fritid Europa

Hög medellivslängd i Sverige

Sverige har länge haft en hög medellivslängd. År 2015 var den 84,0 år för kvinnor och 80,4 år för män och jämfört med många andra länder är det högt. Ökningen av medellivslängden har dock varit svag i Sverige och under den senaste femårs­perioden har flera andra länder passerat Sverige.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Kvinnor och män Medellivslängd Europa

Stor skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Sverige är ett av de länder i Europa som har högst sysselsättningsgrad för inrikes födda. Samtidigt är skillnaden i sysselsättningsgrad stor mellan inrikes och utrikes födda i landet. Det är relativt vanligt att utrikes födda i Sverige upplevt hinder för att få ett arbete och bland dem som har ett arbete är det vanligt att känna sig överkvalificerad.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet Arbetsmarknad In- och utvandring Europa

Sverige har högst pensionsålder i EU

I Sverige börjar man i genomsnitt att ta ut ålderspension vid 64 års ålder. Det är högst ålder av alla länder i EU. De som fortsätter att arbeta trots att de tar ut pension gör det ofta av andra skäl än ekonomiska.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Europa