Till innehåll på sidan

Nybyggnad av bostäder

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-06-10

Statistiken visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning, till exempel påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper, samt nytillskottet av bostäder mer detaljerat när det gäller lägenheternas utformning. Dessutom beskrivs regionala och kommunala variationer.

Planerad publicering 2022-05-10 av statistikdatabasen, statistiknyhet och tabeller och diagram med referenstid 2021 är framflyttad till 2022-06-10.

Temporär prioritering av resurser på SCB har medfört att vi inte har haft kapacitet att samla in underlag från uppgiftslämnarna enligt plan. Den eftersläpning som vi normalt sett får i den preliminära statistiken har inte kunnat åtgärdas till den definitiva årsstatistiken och tillförlitligheten har därmed påverkats. Detta gör att vi inte kan publicera den årliga statistiken över färdigställda bostäder i nuläget.

Vi ber om ursäkt för de eventuella besvär som den senarelagda publiceringen av statistiken medför, och hoppas att ni har överseende med denna tillfälliga olägenhet.

Statistiknyheter

Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2022, preliminära uppgifter

2022-05-23

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 14 100 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2022. Det är 13 procent färre i jämförelse med kvartal 2021, då 16 242 bostadslägenheter började byggas.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99
E-post
karin.corr@scb.se

Moon-Ji Jaber

Telefon
010 – 479 41 01
E-post
Moon-Ji.Jaber@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/bo0101