Till innehåll på sidan

Kvartalsvis bränslestatistik

Nästa publicering: 2021-12-13

Statistiken visar bränsleanvändning och lager inom el-, gas- och värmeverk och inom utvinnings- och tillverkningsindustrin fördelat på bränsleslag och bransch.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kvartalsvis bränslestatistik, 2:a kvartalet 2021 SM 2021-09-27
Kvartalsvis bränslestatistik, 1:a kvartalet 2021 SM 2021-06-28
Kvartalsvis bränslestatistik, 4:e kvartalet 2020 SM 2021-03-29
Kvartalsvis bränslestatistik, 3:e kvartalet 2020 SM 2020-12-14
Kvartalsvis bränslestatistik, 2:a kvartalet 2020 SM 2020-09-28
Kvartalsvis bränslestatistik, 1:a kvartalet 2020 SM 2020-06-29
Kvartalsvis bränslestatistik, 4:e kvartalet 2019 (Korrigerad 2020-04-01) SM 2020-03-30
Kvartalsvis bränslestatistik, 3:e kvartalet 2019 SM 2019-12-16
Kvartalsvis bränslestatistik, 2:a kvartalet 2019 SM 2019-09-23
Kvartalsvis bränslestatistik, 1:a kvartalet 2019 SM 2019-07-01
Kvartalsvis bränslestatistik, 4:e kvartalet 2018 SM 2019-04-15
Kvartalsvis bränslestatistik, 3:e kvartalet 2018 SM 2018-12-17
Kvartalsvis bränslestatistik, 2:a kvartalet 2018 SM 2018-09-24
Kvartalsvis bränslestatistik, 1:a kvartalet 2018 SM 2018-07-02
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2017 SM 2018-04-03
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2017 SM 2017-12-18
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 2:a kvartalet 2017 SM 2017-09-21
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 1:a kvartalet 2017 SM 2017-06-28
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2016 SM 2017-03-30
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2016 SM 2016-12-19
Visa äldre rapporter (63)

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Jörgen Bromé

Telefon
010-479 45 33
E-post
jorgen.brome@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0106