Till innehåll på sidan

API för Statistikdatabasen

Här får du tillgång till valfri tabell eller del av tabell från Statistikdatabasen. Du hittar också exempel på användning samt vanliga frågor om API (Application Programming Interface).

Du kan använda API:et utan att du registrerar dig.API ikon

Handledning

Exempel

Visa alla ämnesområden på svenska för Statistikdatabasen:

Visa alla undernivåer för ämnesområdet befolkning:

Visa metadata för tabell:

Hämta Sveriges population för åren 2011 och 2012. Gör ett http POST-anrop till:

http://api.scb.se/OV0104/v1/doris/sv/ssd/BE/BE0101/BE0101A/BefolkningNy

- och som data används JSON-frågan nedan:

{
"query": [
 {
 "code": "ContentsCode",
  "selection": {
    "filter": "item",
    "values": [
      "BE0101N1"
    ]
   }
},
{
  "code": "Tid",
   "selection": {
   "filter": "item",
   "values": [
   "2010",
   "2011"
   ]
  }
 }
],
"response": {
  "format": "json"
 }
}

Nu kan du få hjälp med att formulera frågor mot Statistikdatabasens API. Uttaget gör du i Statistikdatabasens webbgränssnitt.

På sidan som visar tabellen klickar du på länken API för denna tabell. Du får då upp information som innehåller URL och fråga som du ska ställa mot API:et för att få ut de data som du valt via gränssnittet.

Exempelfråga API

För Python-utvecklare

En av Statistikdatabasens API-användare har skrivit modul med tillhörande exempelkod för dig som är Python-utvecklare. Koden finns på GitHub

Så använder du Python för data från Statistikdatabasen (Github)

Kontakt

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30