Till innehåll på sidan

Introduktion till statistik

Här bekantar du dig med statistikens betydelse i samhället, och hur man med hjälp av statistik kan skildra verkligheten. Du får också veta hur man gör en statistisk undersökning.

Statistik beskriver verkligheten

Ordet statistik har två betydelser. Statistik är sifferuppgifter som beskriver en sak eller en verksamhet. Statistik är också metoder för att samla in, bearbeta och analysera material.

Statistik beskriver verkligheten

Statistik i praktiken

Vad kan siffror säga om samhället och om hur människor har det? Kan statistiken berätta om hur det är att vara arbetslös eller hur det känns att ha socialbidrag?

Statistik i praktiken

Undersökningens ABC

Man gör en statistisk undersökning på ungefär samma sätt vare sig det är en stor studie eller en mindre undersökning. Man formulerar sin fråga, bestämmer sig för hur man vill försöka hitta svaret, samlar in samlar in information och försöker svara på frågan.

Undersökningens ABC