Till innehåll på sidan

Grundläggande räkneregler i statistiken

Medelvärde, median, olika spridningsmått och sannolikheter är centrala termer inom statistiken. I det här avsnittet får du lära dig vad de innebär. Genom enkla övningar visar vi också hur du kan använda dig av dem.

Central- och spridningsmått

Medelvärdet är summan av alla värden i materialet delat med antalet värden. Medelvärde används för att representera ett genomsnitt för en mängd värden, till exempel genomsnittlig årsinkomst.

Central- och spridningsmått

Standardavvikelse och kvartiler

Statistik omfattar inte endast centralmått. Ofta vill man också se hur spridningen för variabeln ser ut.

Standardavvikelse och kvartiler

Sannolikhet och slump

Med sannolikheter kan man få reda på saker som det är svårt att gissa sig till. Hur troligt är det att man har tur och vinner i ett lotteri? Sådant går att ta reda på genom att räkna ut sannolikheten.

Sannolikhet och slump