Till innehåll på sidan

Undersökning och urval

Vem ska man intervjua och vad ska man fråga? När kan man använda andras statistik? Här går vi igenom frågeteknik och hur du väljer ut intervjupersoner. Du får också lära dig mer om vad en urvalsundersökning är.

Frågeteknik

"Skräp in, skräp ut” är ett uttryck som används om statistik. Om den information som analyseras är dålig spelar det ingen roll vilka metoder eller verktyg man använder.

Frågeteknik

Välja intervjupersoner

Enkätundersökningar är det vanligaste sättet att fråga efter information. Djupintervjuer är ett annat vanligt sätt att göra en statistisk undersökning. Innan du gör det ena eller det andra måste du välja ut dina intervjuobjekt.

Välja intervjupersoner

Urvalsundersökning

Samhället behöver statistik inom många olika områden. Men det är för dyrt och besvärligt att regelbundet samla in uppgifter om varenda person i Sverige.

Urvalsundersökning

Test och experiment

Människor är olika, och reagerar olika. Man påverkas olika av sådant som man utsätts för. Man reagerar också olika i olika situationer. Det gäller kemiska ämnen man får i sig och information man får.

Test och experiment