Till innehåll på sidan

Trender och analyser

Här går vi igenom hur du gör tabeller, diagram och kartor. Det är verktyg som gör det enklare att sammanställa och analysera statistiken. Det är ofta intressant att följa hur saker utvecklas över tid. Lär dig vad trendanalys är, och hur man gör en trendlinje.

Tabeller

Tabeller möter du varje dag. Skolschemat, buss- och tågtidtabeller, resultat för fotbollsmatcher och börslistor men till och med tevetablån är en sorts tabell.

Tabeller

Diagram

Inom statistiken används flera olika sorters diagram. De används för att visa resultat av en statistisk undersökning eller annan data som du har.

Diagram

Kartor

Varje dag ser vi kartor, och ofta utan att tänka på dem. Hur en karta ser ut och vad som är med på den beror på vad den ska användas till. Vissa kartor används för att orientera sig, som exempelvis vägkartor.

Kartor

Trender

En trend visar åt vilket håll utvecklingen är på väg, och hur snabbt saker ändras. När man vill visa hur en trend ser ut använder man ofta diagram eftersom det snabbt förmedlar en bild av utvecklingen.

Trender

Analysmetoder

Statistiska analysmetoder förklarar vad som ligger bakom statistiska resultat. En av de vanligaste metoderna är regressionsanalys.

Analysmetoder