Till innehåll på sidan

Kvalitet i statistiken

Lär dig granska statistik och undvik fällorna. Här går vi igenom hur viktigt det är med kvalitet i alla delar av statistiken. Du får också lära dig vad felmarginaler är, och bli uppmärksam på några vanliga fel som man kan göra när man använder statistik.

Kvalitetsaspekter i processen

För att statistik ska hålla hög kvalitet behöver några övergripande villkor vara uppfyllda. Om de inte är det spelar enskilda delar, som att man ställt frågorna rätt eller räknat noggrant, inte så stor roll.

Kvalitetsaspekter i processen

Felmarginaler

När man gör en undersökning frågar man ofta ett urval personer. Om man gör urvalet på rätt sätt går undersökningens resultat att lita på. Ändå har man alltid har en liten osäkerhet kvar.

Felmarginaler

Fel i statistiken

I den bästa av världar skulle man få svar från alla personer man är intresserad av. Frågorna skulle vara utformade så att alla skulle förstå dem utan problem. Alla skulle svara ärligt och noga genomtänkt.

Fel i statistiken