Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 3 779 resultat.

 1. Utrikeshandel med tjänster

  Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med tjänster fördelat efter tjänsteslag (kontopost) och värdemässigt största länder. Denna statistik ingår i såväl statistiken om Betalningsbalansen som i Nationalräkenskaperna.

 2. Utrikeshandel med varor

  Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med varor fördelat efter länder och olika typer av varuindelningar. Kombinerade nomenklaturen (KN) ger mest detaljerad nivå med cirka 9 400 varugrupper. SITC och SPIN är mer översiktliga varuindelningar.

 3. Export och import fördelade på världsdelar

  Sveriges export och import av varor fördelade på världsdelar, i miljoner kronor.

 4. Import och export av el månadsvis

  Månatlig import och export av el i GWh 2021, preliminära uppgifter

 5. Import och export av el 2021

  Översikt över import och export av el i GWh 2021, preliminära uppgifter

 6. Export och import av varor fördelade på länder

  Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

 7. Export, import och handelsnetto

  Utrikeshandel med varor. Miljoner kronor i löpande priser. Trend.

 8. Import och export av anmälningspliktigt avfall

  Sidan innehåller en eller flera tabeller och/eller diagram.

 9. Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

  2000–2019, miljoner kronor. Varugrupper enligt SITC

 10. Export och import av varor och tjänster (år 1993–)

  Relation till BNP, procent. Löpande priser

Visa