Till innehåll på sidan

Sök

Din sökning gav 3 370 resultat.

 1. Utrikeshandel med tjänster

  Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med tjänster fördelat efter tjänsteslag (kontopost) och värdemässigt största länder. Denna statistik ingår i såväl statistiken om Betalningsbalansen som i Nationalräkenskaperna.

 2. Utrikeshandel med varor

  Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med varor fördelat efter länder och olika typer av varuindelningar. Kombinerade nomenklaturen (KN) ger mest detaljerad nivå med cirka 9 400 varugrupper. SITC och SPIN är mer översiktliga varuindelningar.

 3. Export och import fördelade på världsdelar

  Sveriges export och import av varor fördelade på världsdelar, i miljoner kronor.

 4. Export och import av varor fördelade på länder

  Sveriges export och import av varor fördelade på länder, i miljoner kronor

 5. Export, import och handelsnetto

  Utrikeshandel med varor. Miljoner kronor i löpande priser. Trend

 6. Import och export av anmälningspliktigt avfall

  Sidan innehåller en eller flera tabeller och/eller diagram.

 7. Import och export av jordbruksvaror och livsmedel

  2000–2019, miljoner kronor. Varugrupper enligt SITC

 8. Export och import av varor och tjänster (år 1993–)

  Relation till BNP, procent. Löpande priser

 9. Trend för råmaterial, halvfabrikat och färdiga produkter av import och export i Sverige 1998-2019

  Miljoner ton per år

 10. Export och import av varor och tjänster (kvartal 1993–)

  Index år 1993=100. Fasta priser, säsongrensade värden.

Visa