Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 2:a kvartalet 2017

Serie:
AM46 - Konjunkturstatistik över vakanser. Kvartal
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am46sm1703_pdf
ISSN:
1654-2851 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-08-24
Förfrågningar:

Dolan Haddad

010-479 65 43

dolan.haddad@scb.se