Till innehåll på sidan

Vakans- och rekryteringsgrad samt arbetslöshet

Rekryterings- och vakansgraden för näringslivet, samt arbetslöshet enligt internationell definition (15–74 år) kvartal 1 2002–kvartal 3 2022

Tidserie över vakans- och rekryteringsgrad samt arbetslöshet

Från och med andra kvartalet 2015 har en ny sektorkodsindelning införts. En liten del av de arbetsställen som tidigare ingick i privat sektor (hushållens icke-vinstdrivande organisationer) ingår inte i näringslivet. Bedömningen är att denna förändring endast påverkar rekryterings- och vakansgraden marginellt.

Definitioner och förklaringar

Rekryteringsgrad

Rekryteringsgrad definieras som andelen lediga jobb av antalet anställda i respektive redovisningsgrupp. Detta är ett relativt mått där antalet lediga jobb normaliserats för antalet anställda inom redovisningsgruppen. Ju högre rekryteringsgrad desto högre rekryteringsaktivitet. Skälet till denna redovisning är att antalet lediga jobb tenderar att öka med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad

Vakansgrad definieras som andelen vakanser av antalet anställda i respektive redovisningsgrupp. Precis som rekryteringsgrad är vakansgrad en normaliserad variabel som visar relativ brist på arbetskraft. Ju högre vakansgrad desto högre relativ brist på arbetskraft.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-11-18

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se