Till innehåll på sidan

Bygglov, nybyggnad och ombyggnad

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-15

Statistiken omfattar alla nybyggnadsprojekt som kräver bygglov. Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler visar antal bygglov och lägenheter samt bruttoarea för nybyggnad av bostäder, fritidshus och lokaler. Nybyggnad av bostäder visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning av bostadslägenheter. Ombyggnad eller ändrad användning och rivning av flerbostadshus visar nettoförändringar av antalet lägenheter i flerbostadshus.

Statistiknyheter

Minskning av antalet påbörjade lägenheter under 2022

2023-02-24

Preliminärt påbörjades nybyggnation av cirka 54 850 lägenheter under 2022. Det är 19 procent färre lägenheter jämfört med 2021 då 67 645 lägenheter började byggas. Siffrorna för 2022 är på ungefär samma nivå som 2020 då 55 448 lägenheter påbörjades.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Bygglov, nybyggnad och ombyggnad

Bygglov

Nybyggnad

Ombyggnad

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Bygglov, nybyggnad och ombyggnad

Bygglov

Nybyggnad

Ombyggnad

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

SCB

Karin Corr

Telefon
010-479 43 99

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bo0101