Till innehåll på sidan

Driftnetto 2013–2015, kr/m2 totalyta

    HyresrättBostadsrätt
  Allmännyttiga bostadsföretagPrivata fastigheterBostadsrättsföreningar
  201320152013201520132015
 Intäkter      
  S:a hyresintäkter, brutto 1 000 1 044 1 040 1 076 661 676
  Hyresbortfall ‑29 ‑27 ‑18 ‑20 ‑3 ‑3
(A) S:a hyresintäkter, netto 971 1 017 1 022 1 056 658 673
  Drift, underhåll, fastighetsskatt            
  Drift 427 431 346 360 325 331
  Underhåll och reparationer 253 222 153 161 86 133
  Modifierande pålägg 1) 29 32
  Fastighetsskatt 19 20 23 23 20 20
(B) S:a drift, underhåll, fastighetsskatt 699 673 551 576 431 484
  Driftsnetto och direktavkastning            
(C) Driftsnetto [(A) - (B)] 272 344 471 480 227 189
  i procent av hyresintäkterna (A) 28 34 46 45 34 28

1) Pålägget för den privata ägargruppen är en schablonmässig kompensation för underskattning i statistiken avseende skötsel och administration.
Underskattningen beror på att dessa kostnader i en del fall inte är särredovisade eller fördelade till fastighet, vilket är den privata ägargruppens datanivå.
Pålägget utgör hälften av differensen mellan denna kostnad för allmännyttiga bostadsföretag och den privata ägargruppen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-06-02

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se