Till innehåll på sidan

Tjänsteproduktionsindex (TjPI)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-06

Statistiken avser att månadsvis mäta utvecklingen av den svenska tjänsteproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Statistiknyheter publiceras ej längre för Tjänsteproduktionsindex. Statistiken finns dock tillgänglig i Statistikdatabasen. För statistiknyheter gällande näringslivets produktion hänvisas till Produktionsvärdeindex.

Produktionsvärdeindex

Användare som söker information om Producentprisindex för tjänster (TPI) , hänvisas till Prisindex i producent- och importled (PPI) där TPI ingår.

Prisindex i producent- och importled (PPI)

Statistiknyheter

Tjänsteproduktionen ökade i augusti

2017-10-05

Tjänsteproduktionen ökade med 0,1 procent i augusti 2017 jämfört med juli i säsongrensade tal. I kalenderkorrigerade tal ökade tjänsteproduktionen med 5,2 procent i augusti, jämfört med motsvarande månad 2016.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ha0104