Till innehåll på sidan

Import från våra 30 största handelspartner

Sveriges import av varor från de trettio största avsändningsländerna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-november Andel
i %
Föränd-
ring i %
2022 2021   2022 2021 2022 2022/2021
    TOTALT 1 869 266 1 454 470 100,0 29
1 1 Tyskland 284 517 247 919 15,2 15
2 2 Norge 230 607 154 973 12,3 49
3 3 Nederländerna 198 588 147 130 10,6 35
4 4 Danmark 119 228 100 660 6,4 18
5 5 Kina 113 353 83 881 6,1 35
6 7 Finland 87 780 64 933 4,7 35
7 8 Belgien 82 986 64 505 4,4 29
8 6 Polen 81 192 69 102 4,3 17
9 11 Storbritannien och Nordirland 78 336 50 094 4,2 56
10 12 USA 69 021 41 271 3,7 67
11 9 Frankrike 60 298 55 682 3,2 8
12 10 Italien 60 143 51 360 3,2 17
13 13 Spanien 35 823 24 673 1,9 45
14 14 Tjeckien 28 804 23 189 1,5 24
15 17 Irland 20 505 16 711 1,1 23
16 16 Österrike 20 464 17 061 1,1 20
17 19 Estland 17 085 14 291 0,9 20
18 18 Ungern 16 239 15 971 0,9 2
19 20 Litauen 16 158 13 580 0,9 19
20 22 Sydkorea 15 218 12 091 0,8 26
21 21 Turkiet 14 829 12 547 0,8 18
22 24 Vietnam 14 491 10 556 0,8 37
23 23 Schweiz 12 143 11 384 0,6 7
24 26 Slovakien 12 116 9 241 0,6 31
25 28 Lettland 11 317 8 182 0,6 38
26 39 Nigeria 11 121 3 020 0,6 268
27 29 Indien 10 864 7 436 0,6 46
28 27 Hongkong 10 364 8 690 0,6 19
29 25 Japan 10 187 10 476 0,5 ‑3
30 30 Taiwan 9 778 6 871 0,5 42

Definitioner och förklaringar

I statistiken om Sveriges varuhandel med andra EU-länder saknas uppgift om ursprungsland. Det innebär att uppgift om handelspartner vid import är lika med avsändningsland i den svenska utrikeshandelsstatistiken om varor. Varor som importeras till Sverige, och har sitt ursprung i ett icke EU-land, men som importeras till EU (egentligen EG) via ett annat EU-land får alltså detta EU-land som avsändningsland i den svenska importstatistiken. Man kan därför hävda att uppgiften om den svenska importen från EU är överskattad.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-26

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se