Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018 Slutlig statistik

PDF:
Hela publikationen (1373kb)
Serie:
JO16 - Hektarskördar och totalskördar, definitiva resultat
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo16sm1901_pdf
ISSN:
1654-4137 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-04-16
Förfrågningar:

Gerda Ländell

010-479 68 07

gerda.landell@scb.se