Till innehåll på sidan

Jordbruksmarkens användning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-24

Statistiken visar areal åkermark fördelat på bland annat spannmål, baljväxter, grönfoder och vall, potatis, sockerbetor och oljeväxter samt areal betesmark. Arealerna är fördelade per län, produktionsområde samt storleksgrupp åkermark och storleksgrupp jordbruksmark. Även antal företag med odling för respektive indelning redovisas.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Jordbruksmarkens användning 2020. Preliminär statistik SM 2020-05-18
Jordbruksmarkens användning 2019. slutlig statistik SM 2019-10-18
Jordbruksmarkens användning 2019. Preliminär statistik SM 2019-05-15
Jordbruksmarkens användning 2018. Slutlig statistik SM 2018-10-18
Jordbruksmarkens användning 2018. Preliminär statistik SM 2018-05-16
Jordbruksmarkens användning 2017. Slutlig statistik SM 2017-10-17
Jordbruksmarkens användning 2017. Preliminär statistik SM 2017-05-31
Jordbruksmarkens användning 2016. Slutlig statistik SM 2017-03-22
Jordbruksmarkens användning 2016. Preliminär statistik SM 2016-05-26
Jordbruksmarkens användning 2015. Slutlig statistik SM 2016-02-09
Jordbruksmarkens användning 2015. Preliminär statistik SM 2015-06-11

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0104