Till innehåll på sidan

Lantbrukets djur i juni

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-10-12

Statistiken visar bland annat antal nötkreatur, mjölkkor, får, svin och höns, kycklingar och kalkoner per län och produktionsområde. Även antal företag per djurslag, län och produktionsområde redovisas.

Från och med maj 2020 publiceras nya rapporter hos Jordbruksverket

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Lantbrukets djur i juni 2019 SM 2019-10-15
Husdjur i juni 2018 SM 2018-10-15
Husdjur i juni 2017 SM 2017-10-09
Husdjur i juni 2016. Slutlig statistik SM 2017-03-30
Husdjur i juni 2016. Preliminära uppgifter SM 2016-10-17
Husdjur i juni 2015. Slutlig statistik SM 2015-10-15

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0103