Till innehåll på sidan

Definitioner och förklaringar, Investeringsenkäten

Populationsramen är hämtad från SCB:s företags­databas. Företag med minst 200 anställda total­undersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10–19 anställda inom industri­branschen skattas utifrån investerings­uppgifter från företag med 20–49 anställda.

Företagens faktiska investeringar avviker erfarenhets­mässigt från de förväntade på ett delvis systematiskt sätt. SCB utnyttjar normalt detta förhållande för att på grundval av företagens uppgifter göra en bedömning av den framtida investerings­volymen.

Investeringsenkätens uppgifter avviker från national­räken­skapernas uppgifter genom att national­räken­skaperna inkluderar fler branscher och använder ett vidare investerings­begrepp. I det vidare investerings­begreppet ingår köpt och egen­producerad mjukvara, finansiell leasing av kapital­föremål fördelat på användande bransch samt korttids­inventarier. National­räken­skaperna kompletterar även investerings­enkätens uppgifter med skattningar för småföretag som ej undersöks i enkäten.

Från och med publiceringen i maj 2009 redovisas investeringsuppgifterna enligt ny svensk näringsgrens­indelningen, SNI 2007. Övergången till ny näringsgrens­indelning medför att tidigare redovisnings­grupper inte är fullt jämförbara med dagens publicering.

Mer information om SNI 2007