Till innehåll på sidan

Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI)

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, används för att klassificera företag och arbetsställen efter vilken verksamhet de bedriver. SNI är viktig för bland annat ekonomisk statistik.

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är främst en statistisk standard som används för att klassificera enheter som företag och arbetsställen efter deras ekonomiska aktiviteter. SNI är en viktig klassifikation för bland annat ekonomisk statistik. Den gör det möjligt att jämföra och analysera data både nationellt och internationellt samt över tid. Den kan också användas för administrativa ändamål.

Skatteverket samlar in SNI-koder från företagen

SCB ansvarar för klassifikationen SNI, men det är Skatteverket som ansvarar för inhämtandet av SNI-koder. Det sker i samband med att företagen registrerar sina verksamheter hos Skatteverket. Till hjälp att hitta rätt SNI-koder för verksamhet finns SCB:s söksystem SNI-Sök. Skatteverket lämnar uppgifter om SNI-koder vidare till SCB:s allmänna företagsregister. Det registret är offentligt och uppgifter som SNI-koder kan lämnas ut och spridas vidare via till exempel internetbaserade tjänster.

SNI en del av ett internationellt system

SNI ingår i ett internationellt system av ekonomiska klassifikationer och utgår från EU:s näringsgrensstandard NACE. Den gällande versionen av SNI benämns SNI 2007, medan motsvarande EU-version heter NACE Rev. 2.
Statistik som produceras utifrån NACE är jämförbar på europeisk nivå och delvis även på internationell nivå. Användandet av NACE är obligatoriskt inom det europeisk-statistiska systemet. Den nationella versionen fastställs av SCB:s generaldirektör och godkänns av EU enligt den förordning som finns för NACE.
SNI och NACE är helt identiska på de fyra första nivåerna avdelning, huvudgrupp, grupp och undergrupp. Därutöver har SNI en femte nivå, som är en svensk tilläggsnivå. I Sverige finns 821 SNI-koder på den finaste nivån, medan NACE Rev. 2 har 615 koder.

SNI 2007 ersätter tidigare versioner

SNI 2007 ersatte den tidigare versionen kallad SNI 2002 som var resultatet av en mindre revision av SNI 92. Gällande standard före SNI 92 benämndes SNI 69. En ny version av SNI arbetas fram i samband med en internationell revidering av näringsgrensindelningar. För närvarande pågår en översyn av gällande version SNI2007.

   

SNI 2002

SNI 2007

NACE=SNI

Avdelning

17

21

NACE=SNI

Huvudgrupp

62

88

NACE=SNI

Grupp

224

272

NACE=SNI

Undergrupp

514

615

SNI

Detaljgrupp

776

821

Nycklar mellan de olika versionerna samt koder och benämningar för olika nivåer redovisas nedan. Även i SCB:s Klassifikationsdatabas finns de olika SNI-och NACE-versionerna att hämta. I Klassifikationsdatabasen finns SNI presenterat med både aktivitets- och branschbenämning. Den senare ska användas vid redovisning av statistik där uppgifter grupperas efter SNI. På denna sida redovisas endast SNI med aktivitetsbenämning.

Information och material om SNI

SNI-versioner (Excel)

SNI 2007 (xlsx)

SNI 2002 (xlsx)

SNI 92 (xlsx)

SNI 69 (xlsx)

SNI-versioner (pdf)

Struktur SNI 2007 (pdf)

Kortversion SNI 2007 (pdf)

Kodnycklar mellan SNI-versioner (Excel)

SNI 2007–SNI 2002 (xlsx)

SNI 2002–SNI 2007 (xlsx)

SNI 2002–SNI 92 (xlsx)

SNI 92–SNI 2002 (xlsx)

SNI 92–SNI 69 (xlsx)

SNI 69–SNI 92 (xlsx)

Publikationer

Publikation om SNI 2007 (MIS 2007:2)

Dokumentation av införandet av SNI 2007 (pdf)

Publikation om SNI 2002 (MIS 2003:2)

Publikation om SNI 92 (MIS 1993:2)

Publikation om SNI 69 (MIS 1977:9) (pdf 4 MB)

In English

SNI 2007 (xlsx)

SNI 2002 (xlsx)

SNI 92 (xlsx)

Correspondence SNI 2007–SNI 2002 (xlsx)

Correspondence SNI 2002–SNI 2007 (xlsx)

Annan nyttig information

Sök SNI-koder (SCB:s söksystem för SNI-koder)

SCB:s Företagsregister – Det allmänna företagsregistret

Internationella systemet för ekonomiska klassifikationer (pdf)

Klassifikationsdatabasen (KDB)

RAMON (Eurostats webbplats för klassifikationer och annan metadata)

Förordningen för NACE Rev. 2 (pdf på extern sida)

FN:s statistikdivision, klassifikationer

Kontakta oss