Till innehåll på sidan

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Nästa publicering: 2018-04-18

Statistiken visar uppgifter om och förändringar av antal nybörjare, registrerade studenter och examina/examinerade efter bland annat universitet/högskola, område/ämne, kön och ålder.

För den här statistiken ansvarar:
Universitetskanslersämbetet

Universitetskanslersämbetet logotyp

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2015/16 SM 2017-04-19
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15 SM 2016-04-14
Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2013/14 SM 2015-04-23
Universitet och högskolor. Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2012/13 SM 2014-04-24
Universitet och högskolor. Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2011/12 SM 2013-04-24
Universitet och högskolor. Högskolenybörjare 2011/12 och doktorandnybörjare 2010/11 efter föräldrarnas utbildningsnivå SM 2012-12-19
Universitet och högskolor. Internationell mobilitet i högskolan läsåret 2011/12 SM 2012-12-17
Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 SM 2012-05-24
Universitet och högskolor. Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 SM 2012-04-26
Universitet och högskolor. Internationell mobilitet i högskolan läsåret 2010/11 SM 2012-03-29
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 SM 2011-12-15
Universitet och högskolor. Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2009/10 SM 2011-04-28
Universitet och högskolor. Internationell mobilitet i högskolan läsåret 2009/10. Korrigerad version 2011-04-28 SM 2011-04-27
Universitet och högskolor. Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrars utbildningsnivå. SM 2010-12-16
Utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning 2008/09 SM 2010-05-19
Universitet och högskolor. Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2008/09 SM 2010-04-21
Universitet och högskolor. Internationell mobilitet i högskolan läsåret 2008/09 SM 2010-03-24
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå 2007/08 SM 2009-12-17
Universitet och högskolor. Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2007/08 SM 2009-04-21
Universitet och högskolor. Internationell mobilitet i högskolan läsåret 2007/08 SM 2009-02-18
Universitet och högskolor. Föräldrarnas utbildningsnivå för högskolenybörjare 2007/08 och doktorandnybörjare 2006/07 SM 2008-12-19
Utländsk bakgrund för studerande i högskoleutbildning 2006/07 SM 2008-05-15
Universitet och högskolor. Studenter och examina i grundutbildning 2006/07 SM 2008-04-21
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning t.o.m. 2005/06 SM 2007-12-20
Universitet och högskolor. Studenter och examina i grundutbildning 2005/06 SM 2007-04-20
Universitet och högskolor. Social bakgrund bland högskolenybörjare 2005/06 och doktorandnybörjare 2004/05 SM 2006-12-20
Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 SM 2006-05-31
Universitet och högskolor. Studenter och examina i grundutbildning 2004/05 SM 2006-04-20
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning t.o.m. 2003/04 SM 2005-12-15
Universitet och högskolor. Studenter och examina i grundutbildning 2003/04 SM 2005-04-20
Universitet och högskolor. Social bakgrund bland högskolenybörjare 2003/04 och doktorandnybörjare 2002/03 SM 2004-12-17
Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning 2003/04 och forskarutbildning 2002/03 SM 2004-12-14
Universitet och högskolor. Studenter och examina i grundutbildning 2002/03 SM 2004-04-29
Universitet och högskolor. Genomströmning och resultat i högskolans grundutbildning t.o.m. 2001/02 SM 2003-12-17
Universitet och högskolor. Studenter och examina i grundutbildning 2001/02 SM 2003-04-29
Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning 2001/02 och forskarutbildning 2000/01 SM 2003-01-30
Universitet och högskolor. Social bakgrund bland högskolenybörjare 2001/02 och doktorandnybörjare 2000/01 SM 2002-12-17
Universitet och högskolor. Grundutbildning. Nybörjare, registrerade och examina 2000/2001 SM 2002-03-18
Universitet och högskolor. Grundutbildning.Genomströmning. Resultat t.o.m. 1999/2000 SM 2001-12-11
Universitet och högskolor. Grundutbildning. nybörjare, registrerade och examina 1999/2000 SM 2001-05-15
Universitet och högskolor. Grundutbildning. Social bakgrund bland högskolenybörjare 1998/99 SM 2000-12-19
Högskolestuderande med utländsk bakgrund. Höstterminerna 1998 och 1999 SM 2000-12-14

Artiklar

Studenter
Masterexamen främjar internationell rörlighet

2015-06-09

Masterexamen infördes i den svenska högskolan år 2007 och har ökat nästan varje år sedan dess. Under förra året erhöll 8 700 personer en masterexamen. Hälften av dem som tar ut en masterexamen är utländska studenter som kommit till Sverige för att studera.

Högskola, Utbildning, Internationellt

Illustration av personer i studiemiljö
Störst utbildningsgap mellan könen i glesbygd

2013-12-09

Kvinnor läser vidare efter gymnasiet i större utsträckning än män. Skillnaderna är dock inte lika stora i alla delar av landet. Minst är skillnaden i storstäderna och störst i glesbygd.

Utbildning, Regionalt, Högskola, Glesbygd

Tre unga studenter på språng
Var tionde utlandsstuderande läser till läkare

2012-05-24

Ett stort antal svenskar åker varje år utomlands för att studera. De mest populära länderna är Storbritannien och USA. Allt fler väljer också att läsa en hel utbildning i ett annat land än Sverige.

Internationellt, Utbildning, Högskola, Yrken

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Universitetskanslersämbetet

Tomas Gustavsson

Telefon
08-563 085 00
E-post
statistik@uka.se

SCB

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0205