Till innehåll på sidan

Statistiksamling

Deltagande i medborgerliga aktiviteter

Senast uppdaterad: 2019-12-17

Här hittar du jämställdhetsstatistik som visar hur engagemanget i politiska partier och fackliga organisationer är fördelat mellan kvinnor och män.