Till innehåll på sidan

Hur mycket tjänar en polis?

Senast uppdaterad: 2022-03-15

Den genomsnittliga månadslönen för poliser i Sverige var 37 300 kronor år 2021. De högsta medellönerna återfinns i Stockholmsregionen (39 600 kr) och de lägsta i mellersta Norrland (35 400 kr), alltså i Jämtlands och Västernorrlands län. Här kan du se hur medellönen påverkas av var i landet polisen jobbar och av deras ålder. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.

På denna sida

Genomsnittlig månadslön för poliser 2021

ÅrKvinnorMänTotalt
202137 20037 30037 300

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för poliser, uppdelat på kvinnor, män och båda könen totalt. SCB har inte statistik om ingångslöner, för det hänvisar vi till fackförbund eller branschorganisation.

 

Så mycket tjänar poliser i olika regioner 2021

Den högsta genomsnittliga månadslönen för poliser återfinns i Stockholm och den lägsta i mellersta Norrland. Gemensamt för alla regioner är att de kvinnliga polisernas medellön är lägre än männens i samma region.

RegionKvinnorMänTotalt
Stockholm39 60039 60039 600
Östra Mellansverige35 40036 40036 000
Småland med öarna36 20036 20036 200
Sydsverige36 30036 40036 400
Västsverige37 40037 30037 300
Norra Mellansverige35 90036 10036 000
Mellersta Norrland35 70035 30035 400
Övre Norrland36 30037 00036 800

Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för poliser i olika regioner.

 

Medellön för poliser i olika åldersgrupper 2021

De högsta genomsnittliga månadslönerna för poliser återfinns i det högsta åldersintervallet. Poliser i åldern 55–64 år har en medellön på 43 100 kronor.

Kön18-24 år25-34 år35-44 år45-54 år55-64 år65-66 årTotalt ålder
Män23 80031 20037 20042 00044 00044 00037 300
Kvinnor27 90032 40037 20040 50043 20037 200
Totalt25 10031 60037 20041 50043 80043 80037 300