Till innehåll på sidan

Förfrågan om data i form av tabeller - uppdaterad beställning

Här skickar du in din förfrågan om uppdatering av en tidigare gjord beställning till SCB:s uppdragstjänst.

Om du har frågor kring hur du utformar din förfrågan kontakta uppdrag@scb.se.

Steg 1. Uppdaterad förfrågan

Steg 2. Om beställaren

Steg 3: Faktureringsuppgifter