Till innehåll på sidan

Innovationsverksamhet i Sverige

Nästa publicering: 2021-11-11

Statistiken belyser innovationsverksamhet i svenska företag med 10 eller fler anställda. Bland annat illustreras vilken typ av innovation företagen introducerat och vilka innovationsrelaterade aktiviteter som genomförts under en referensperiod om tre år.

Nyckeltal för Sverige

Företag inom koncern - andel med innovationsverksamhet

59 %

Referenstid: 2018

Företag utom koncern - andel med innovationsverksamhet

47 %

Referenstid: 2018

Företagens totala innovationsutgifter

35 616

miljoner kronor

Referenstid: 2018

Statistiknyheter

Innovationsverksamhet i Sverige

2020-04-17

Den senaste rapporten publicerad rörande innovationsundersökningen inkluderar ett kapitel rörande innovationsverksamhet fördelat efter Sveriges åtta riksområden. Nedan följer en sammanfattning av resultaten från kapitlet.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Innovationsverksamhet i Sverige 2016–2018 Rapport 2020-04-17
Innovationsverksamhet i Svenska företag 2014–2016 Rapport 2018-02-23
Regional innovationsstatistik i Sverige 2012–2014 Rapport 2016-05-20
Innovationsverksamhet i svenska företag 2012–2014 Rapport 2016-02-18
Regional innovationsstatistik i Sverige 2010–2012 Rapport 2014-05-20
Innovationsverksamhet i svenska företag 2010–2012 Rapport 2014-02-12

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0315