Till innehåll på sidan

Finansmarknadsstatistik

Nästa publicering: 2021-12-28

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Nyckeltal för Sverige

Tillväxttakten för utlåning till hushåll

6,6 %

Referenstid: oktober 2021

Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag

3,4 %

Referenstid: oktober 2021

Hushållens genomsnittliga bolåneränta

1,32 %

Referenstid: oktober 2021

Statistiknyheter

Finansmarknadsstatistik, oktober 2021

2021-11-25

I oktober 2021 hade hushållens bostadslån från monetära finansinstitut en årlig tillväxttakt på 6,8 procent. Tillväxttakten har successivt ökat det senaste året. Motsvarande tillväxttakt för utlåning till icke-finansiella företag var 3,4 procent. Bolåneräntorna på nya avtal ligger på fortsatt historiskt låga nivåer.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
fmr@scb.se

Nathalie Persson Linde

Telefon
010-479 48 36
E-post
nathalie.persson-linde@scb.se

Jörgen Sandberg

Telefon
010-479 47 69
E-post
jorgen.sandberg@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm5001