Till innehåll på sidan

Abonnera på indelningsändringar

En gång per halvår ger SCB ut en sammanställning över inkomna beslut om ändringar i landets kommunala, kyrkliga och administrativa indelningar. Informationen finns på den här sidan. Den skickas också utan kostnad till våra abonnenter med e-post. Kontakta oss för att prenumerera på utskicket.

Kontakta oss för att abonnera