Till innehåll på sidan

Län och kommuner

Här redovisas koder, namn och indelningsändringar för län och kommuner. SCB ansvarar för att förteckna regionala indelningar och ange koder för dessa. Sverige har idag 21 län och 290 kommuner.

Aktuella kommun- och länsindelningar

Län och kommuner i kodnummerordning

Kommuner i bokstavsordning

Kommuner med kopplingar till andra indelningar (xlsx)

REGINA – uttagssystemet för regionala indelningar

Med REGINA kan du följa de regionala indelningarnas utveckling i Sverige på läns-, kommun- och församlingsnivå. Indelningar från 1952 och framåt.

Till REGINA

Tidigare kommun- och länsindelningar

Kommunändringar 1974-idag (pdf)

Kommunändringar 1974-idag (xlsx)

Västra Götalands län 1998 (xlsx)

Skåne län 1997 (xlsx)

Sveriges kommuner 1952-86, äldre MIS

Utdrag ur Årsbok för Sveriges kommuner 1951 – förteckning över stor­kommunerna 1952 (pdf) (4,5 MB)

Kommuner i siffror

Med vår webbtjänst Kommuner i siffror kan du jämföra kommuner med varandra – eller med hela Sverige.

Till Kommuner i siffror

Kontakta oss