Till innehåll på sidan

Fritidsfiske

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-21

Statistiken beskriver bland annat antal fritidsfiskare, antal fiskedagar och fångster uppdelat på fiske i kust och hav respektive i sjöar och vattendrag samt den ekonomiska omfattningen av fritidsfisket.

För den här statistiken ansvarar:
Havs- och vattenmyndigheten

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Fritidsfiske 2021 SM 2022-06-30
Fritidsfiske 2020 SM 2021-06-18
Fritidsfisket i Sverige 2019 SM 2020-07-02
Fritidsfisket i Sverige 2018 SM 2019-07-02
Fritidsfisket i Sverige 2017 SM 2018-06-20
Fritidsfisket i Sverige 2016 SM 2018-01-26
Fritidsfisket i Sverige 2015 (reviderad 2018-01-26) SM 2017-03-07
Fritidsfisket i Sverige 2014 (reviderad 2018-01-26) SM 2017-03-07
Fritidsfisket i Sverige 2013 (reviderad 2018-01-26) SM 2017-03-07

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Havs- och vattenmyndigheten

Gustav Blomqvist

Telefon
010 – 698 62 59
E-post
gustav.blomqvist@havochvatten.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo1104