Till innehåll på sidan

Hållbarhet i svenskt jordbruk

Statistiken ger en översiktlig bild av jordbrukets utveckling under senare år sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Här redovisas jordbrukets påverkan på miljön, samt ekonomiska och sociala faktorer. Miljömålen samt andra samhällsmål följs upp och analyseras.

Hitta på sidan

Tabeller och diagram

Har du frågor om statistiken?

Veronica Eklund

Telefon
010-479 43 41
E-post
veronica.eklund@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi1305