Till innehåll på sidan

Civila samhället

Nästa publicering: 2021-10-22

Statistiken omfattar till stor del ekonomiska uppgifter inom det civila samhället, vilket innefattar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund.

Statistiknyheter

Det civila samhället 2018

2020-12-10

Det fanns 263 343 organisationer inom det civila samhället 2018, vilket är en ökning med 2,2 procent jämfört med 2017. Sedan 2014 har antalet organisationer ökat med 10,7 procent. Flest organisationer fanns inom verksamheten Bostäder, social och samhällelig utveckling följt av Rekreation och kultur.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Civila samhället 2019 - Delrapport Rapport 2021-06-14
Det civila samhället 2018 SM 2020-12-10
Det civila samhället 2017 Rapport 2019-12-10
Det civila samhället 2016 Rapport 2018-12-11
Det civila samhället 2014 Rapport 2016-12-20

Har du frågor om statistiken?

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/nv0117