Till innehåll på sidan

Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Nästa publicering: 2023-12-14

Rapporten presenterar långsiktiga prognoser över tillgång och efterfrågan på arbetskraft för olika utbildningsgrupper. Detta görs bland annat genom att studera strömmarna genom utbildningssystemet och ut på arbetsmarknaden samt utbildningskravens förändringar på olika delar av arbetsmarknaden.

SCB har på uppdrag av Sveriges 21 regioner tagit fram regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser. Här presenteras en sammanfattning av bedömningarna år 2035 för ett urval av utbildningsgrupper.

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser - Med sikte på år 2035

Statistiknyheter

Stor brist på utbildad personal inom vård och omsorg

2021-02-18

Trender och Prognoser 2020 visar att dagens brist på utbildade inom vård och omsorg, väntas bestå eller tillta fram till år 2035. Det väntas bli stor brist på specialistsjuksköterskor samt vård- och omsorgsutbildade på gymnasial nivå. Brist väntas även inom flera lärarkategorier. Inom teknikområdet beräknas det främst bli brist på personer med gymnasial yrkesutbildning.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Trender och Prognoser 2020 Rapport 2021-02-18
Trender och Prognoser 2017 Rapport 2017-12-11
Trender och Prognoser 2014 Rapport 2014-12-10
Trender och Prognoser 2011, korrigerad 2012-11-09 Rapport 2012-01-25
Trender och Prognoser 2008 Rapport 2009-01-30
Trender och prognoser 2005 Rapport 2005-12-06

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/uf0515